Viihtyvyys syntyy puhtaudesta

30.12.2013

​Niin kotona kuin ydinvoimalaitoksellakin siisteys ja järjestys ovat merkittäviä viihtyvyyteen vaikuttavia asioita.

TVO:lla kaiken toiminnan perusperiaatteena on ympäristöstä huolehtiminen. Hyvin hoidettu työympäristö on turvallinen, mikä vaikuttaa osaltaan töiden laadukkaaseen lopputulokseen ja työnteon sujuvuuteen. Siisti ja järjestyksessä oleva työpaikka on myös kaikkien Olkiluodossa työskentelevien etu. Markku_Heponeva.jpg

Ympäristöpalveluiden asiantuntija Markku Heponeva vastaa osaltaan TVO:n ympäristöasioista. – Tärkeintä on, että henkilöille ja ympäristölle ei aiheudu toiminnastamme haittaa ja että laitosyksiköt toimivat turvallisesti. Erityisesti prosessin puhtauteen kiinnitämme huomiota, jotta sinne ei joudu haitallisia irto-osia. Puhdas prosessi myös toimii paremmin, Heponeva toteaa.

Varastoinnissa ja lajittelussa selkeät säännöt

Tavarapaljouden hallintaan on Olkiluodossa kehitetty erilaisia toimintamalleja. Esimerkiksi käyvillä laitosyksiköilläkin vain tietyt alueet on varattu tavaroiden varastointiin. – Oikeat varastointipaikat löytyvät helposti lattioihin maalattujen värikoodien avulla. Oikein toimimalla pidämme kulkureitit vapaina ja paikat hyvässä järjestyksessä. Systemaattisella toiminnalla vältämme myös turhat palokuormat. Sama periaate pätee siis täällä kuin kotonakin. Ylimääräistä palokuormaa ei kannata säilyttää vaikkapa autotallissa.

Kemikaalien osalta pätevät yhtä tiukat säännöt. Niiden säilytys pitää aina olla asianmukaista. – Meillä on tarkat toimintaperiaatteet mitä ja miten kemikaaleja saa laitosalueella käyttää. Kaikkien käytettävien kemikaalien pitää olla laboratoriomme hyväksymiä.

Jätteet Olkiluodossa lajitellaan kymmeneen eri kategoriaan. – Erityispiirteenämme ovat säteilytöissä kertyneet jätteet, jotka käsittelemme asianmukaisesti. Tavoitteemme jätteiden määrän vähentämiseksi ovat tiukat. Pyrimmekin aina ottamaan käyttöömme uusimmat kierrätysmahdollisuudet. Vaikka olemme teollisuuslaitos, vuosittaiset jätemäärämme ovat pienet.

Oma pesula ja keskuspölynimuri

Laitosyksiköillä käytettävät vaatteet ja kengänsuojat pestään TVO:n omassa pesulassa. – Vuonna 2013 pesimme laitostöissä tarvittavia haalareita 31 830 kg ja kengänsuojia noin 226 500 kpl. Pesuainetta kului 409 litraa.

TVO:lta löytyy myös keskuspölynimuri. Merkittävin ero koti-imuriin on putkiston pituus, jota on yhteensä noin 1,5 km. Huoltorakennuksessa ovat omat imurit puulle ja metallille. – Imureita käytetään pääasiassa laitosyksiköiden vuosihuoltojen yhteydessä. Niihin liitetään aina esierottimet, jotta runkoputkistot saadaan pidettyä mahdollisimman puhtaina.

Olkiluodon vehreydestä Heponeva on erityisen ylpeä. – Kesällä on mukava katsella kukkien loistoa ja luonnon vehreyttä. Olemme panostaneet istutuksiin ja niitä meillä onkin runsaasti. Luonnon läheisyyden voi helposti aistia.

imuri.jpg

Keskuspölynimuri on tärkeä työväline varsinkin vuosihuolloissa.