Laitostoimittaja päivitti vaateensa OL3-projektin viiveeseen liittyvässä välimiesmenettelyssä

9.2.2016

​Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikköä rakentava laitostoimittaja AREVA-Siemens-konsortio on päivittänyt vaateensa rahamäärän Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) sääntöjen mukaisessa OL3-projektin viiveeseen liittyvässä välimiesmenettelyssä.
Laitostoimittajan helmikuussa 2016 päivittämä rahamääräinen vaatimus on kokonaisuudessaan noin 3,52 miljardia euroa. Summa perustuu laitostoimittajan päivittämään analyysiin tapahtumista syyskuuhun 2014, ja joidenkin vaateiden osalta joulukuun 2014 loppuun asti. Summa sisältää viivästyskorkoja (laskettu kesäkuun 2016 loppuun asti) ja Teollisuuden Voiman (TVO) laitostoimitussopimuksen mukaisesti viivästämiä maksueriä yhteensä noin 1,45 miljardia euroa sekä laitostoimittajan väittämää saamatta jäänyttä voittoa noin 135 miljoonaa euroa.

Välimiesmenettely alkoi joulukuussa 2008 laitostoimittajan aloitteesta. TVO on todennut laitostoimittajan aiemmin toimittaman kanteen perusteettomaksi ja tutkii päivitetyn kanteen. Välimiesmenettely voi kestää useita vuosia.

– Välimiesmenettelystä huolimatta OL3-projekti etenee, ja se on saavuttanut viimeiset vaiheensa. Olkiluodossa tehdään nyt järjestelmien testausta, ja TVO jatkaa laitostoimittajan tukemista jäljellä olevien tehtävien valmistumiseksi. Laitostoimittajan syyskuussa 2014 päivittämän aikataulun mukaan laitosyksikön säännöllinen sähköntuotanto alkaa vuoden 2018 lopulla, TVO:n lakiasioista vastaava johtaja Risto Siilos sanoo.

TVO jätti vuonna 2012 välimiesmenettelyssä kanteen ja vastineen. Yhtiön heinäkuussa 2015 päivittämä rahamääräinen arvio yhtiön kustannuksista ja menetyksistä on noin 2,6 miljardia euroa joulukuuhun 2018 asti.

Teollisuuden Voima Oyj tilasi Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön AREVA-Siemens-konsortiolta kiinteähintaisella avaimet käteen -sopimuksella. Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt (AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG) ovat laitostoimitussopimuksen mukaisesti yhteisvastuussa sopimusvelvoitteista.

Lisätietoja:
Risto Siilos, johtaja, Tukipalvelut, puh. 02 8381 5100