Vuosihuollot ja modernisoinnit

Turvallisuutta ja energiatehokkuutta

Laitosyksiköitä on kehitetty järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti vuosikymmenten aikana. TVO modernisoi OL1- ja OL2-laitosyksiköitä systemaattisesti vuosihuolloilla ja modernisointihankkeilla. Viimeisintä teknologiaa edustavia käytettävyyttä, tuottavuutta ja turvallisuutta parantavia ratkaisuja otetaan käyttöön koko toiminnan ajan. Parhaillaan on suunnitteilla ja meneillään laitosmuutoksia, joilla valmistaudutaan laitosyksiköiden käyttöluvan uusimiseen vuonna 2018. Meneillään olevat muutokset parantavat edelleen laitosyksiköiden selviytymistä poikkeuksellisten luonnonilmiöiden aiheuttamista tapahtumista, joihin voi liittyä useiden laitosyksiköiden ja turvallisuusjärjestelmien samanaikainen toimintakyvyn menetys.

Modernisointitöiden seurauksena laitosyksiköiden sähköntuotantoteho on kasvanut parantuneen energiatehokkuuden myötä. Tämän vuoksi osa modernisointihankkeista on luokiteltu myös ympäristöhankkeiksi. TVO on vuosien ajan osallistunut vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen osana suomalaista teollisuutta. Vuonna 2016 TVO liittyi Suomen valtion ja toimialaliittojen väliseen energiatehokkuussopimukseen, jonka energiatuotannon toimenpideohjelman tavoitteena on toteuttaa energiankäytön tehostamistoimia sekä parantaa primäärienergiankäytön tehokkuutta ja energiantuotannon kokonaishyötysuhdetta. TVO:n tavoite vuosille 2017–2025 on yhteensä 150 GWh, johon tarvittavat tehokkuusmuutokset toteutetaan vuosien 2017 ja 2018 vuosihuolloissa. Energiatehokkuustavoite vastaa noin 7 500 sähkölämmitteisen omakotitalon keskimääräistä vuosikulutusta.

Vuosihuollossa polttoaineenvaihto- ja huoltoseisokit

Olkiluodon ydinvoimalaitos pidetään jatkuvasti hyvässä kunnossa laitosyksiköillä vuorottelevien polttoaineenvaihtoseisokin ja huoltoseisokin avulla. Jokakeväiset vuosihuollot aloittaa yleensä polttoaineenvaihtoseisokki, jossa vaihdetaan uraanipolttoainetta ja tehdään tarpeelliset vikakorjaukset ja huollot sekä laitosyksikön seuraavan vuoden huoltoseisokin mahdollisia valmistelutöitä. Polttoaineenvaihtoseisokki kestää yleensä noin viikon.

Vuosihuolto jatkuu toisen laitosyksikön huoltoseisokilla, jossa polttoaineen vaihdon ohella tehdään isot huolto- ja muutostyöt. Huoltoseisokin kesto on yleensä 2-3 viikkoa. Mittavia modernisointi- ja kunnostushankkeita on toteutettu huoltoseisokeissa noin 5 vuoden välein.

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen vuosihuollot toteutettiin 8.5. – 9.6.2016. OL1:llä oli 21 vrk 8 h kestänyt huoltoseisokki ja OL2:lla polttoaineenvaihtoseisokki, jonka kestoksi tuli 9 vrk 9 h.

OL1:n huoltoseisokin keskeisimmät työt olivat yhden pääkiertopumpun vaihto ja siihen liittyvän taajuusmuuttajan uusinta, neutronivuon mittauksen kalibrointijärjestelmän uusinta, pienjännitekojeistojen vaihto ja jälkilämmönpoistoon vaikuttavan lämmitysjärjestelmän modernisointi yhdessä osajärjestelmässä. Suojarakennukseen tehtiin myös tiiveyskoe. OL2:lla tehtiin polttoaineen vaihdon lisäksi vuosittaisia huoltoja, korjauksia ja testauksia.

TVO:n oman henkilöstön lisäksi vuosihuoltoihin osallistui alihankkijoiden työntekijöitä 1 160 henkilöä, joista suomalaisia oli 994. Suomalaisten lisäksi työntekijöitä tuli 10 muusta maasta.tvo_vuosihuoltoihin_osallistuneet_yrtiykset.jpg