”Vuosihuolto muodostaa perustan ydinvoimalaitoksen turvalliselle ja häiriöttömälle käytölle”

21.3.2024

Olkiluoto 3 -laitosyksikön vuosihuolto alkoi maaliskuun alkupuolella, jolloin laitos kytkettiin irti kantaverkosta. Säteilyturvakeskuksen (STUK) paikallistarkastaja Jukka Kallionpää toimii Olkiluodossa STUKin edustajana, ja myös hänellä on tärkeä rooli vuosihuolloissa.

Viranomaisen edustajana Kallionpää tiivistää vuosihuoltojen merkityksen ytimekkäästi.

- Vuosihuolto on kivijalka ydinvoimalaitoksen toiminnalle. Huollon aikana vaihdetaan osa reaktorissa olevasta polttoaineesta, varmistutaan laitoksen turvallisuudesta ja luodaan edellytykset sille, että laitos tuottaa sähköä mahdollisimman häiriöttömästi seuraavaan huoltoseisokkiin saakka.

Vuodesta 2009 STUKin paikallistarkastajana Olkiluodossa toiminut Kallionpää
Kallionpää seuraa tiiviisti TVO:n valmistautumista vuosihuoltoihin ja on mukana huoltojen suunnittelupalavereissa.

- Paikallistarkastajalla on tärkeä rooli myös vuosihuollon loppupuolella, kun reaktorin kansi suljetaan ja valmistellaan reaktorin käynnistystä. Molempiin toimenpiteisiin tarvitaan valvovan viranomaisen, STUKin, lupa.

OL3:n vuosihuolto poikkeaa OL1:n ja OL2:n huollosta

Kallionpää painottaa, että OL3:n huolto-ohjelma on selkeästi erilainen kuin OL1- ja OL2-voimalaitosyksiköissä. Se on noin 1 600 MW:n nettosähkötehollaan selvästi suurempi kuin 890 MW:n OL1- ja OL2-laitosyksiköt.

- Komponenttien määrä ja laitoksen koko ovat suuremmassa luokassa. OL3 on myös rakenteellisesti erilainen. Se on niin sanottu EPR-tyyppinen painevesireaktori, OL1 ja OL2 ovat kiehutusvesireaktoreita. Nämä merkitsevät erilaista huolto-ohjelmaa.

OL1- ja OL2-laitosyksiköissä tehdään vuorovuosin lyhyempi polttoaineenvaihtoseisokki ja pidempi huolto. OL3:n huoltoaikaan vaikuttaa, että EPR-laitoksen alasajo on hitaampaa kuin kahden vanhemman laitosyksikön. Turbiinilaitos jäähtyy hitaammin ja kun korkeampi reaktoriteho pudotetaan tietyn tehokäyrän mukaan alas, aikaa kuluu enemmän.

- Tämän kevään vuosihuolto on järjestyksessään ensimmäinen, mikä merkitsee sitä, että laitoksella tehdään runsaasti erilaisia tarkistuksia ja tutkitaan, millaisia mekaanisia vaikutuksia vuoden käytöllä on ollut. Lisäksi ensimmäisen vuosihuollon aikana tehdään takuutarkastuksia, ja paikalla on myös laitostoimittajan edustajia, Kallionpää sanoo.

Turvallisuus on aina etusijalla

STUKin käytönvalvontapäällikkö Essi Vanhasella on vastuullaan koko Olkiluoto 3 -laitosyksikön valvonta. Hänellä on kokonaiskuva siitä, mitä STUKin kymmenet asiantuntijat havaitsevat ja raportoivat OL3:n toiminnasta.

- STUKin edustajat varmistavat, että laitoksen käyttö on turvallista. STUK haluaa varmistua myös siitä, että OL3:n ensimmäiseen vuosihuoltoon liittyvät toimenpiteet toteutetaan turvallisuus edellä, Vanhanen painottaa.

Essi Van­ha­nen, STUK

STUKilta on useita asiantuntijoita valvomassa OL3:n vuosihuoltoa.

- Jo ennen huollon aloitusta tarkastajamme kävivät läpi turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat. Käyn itse laitoksella säännöllisesti, sillä paikan päällä saa parhaan kuvan toiminnasta.

Vanhasen mukaan OL3:n ensimmäisen vuosihuollon aikana rakennetaan toimivia käytäntöjä tuleville vuosihuolloille.

- Uuden ydinlaitoksen vuosihuollossa ei vielä voi olla sellaisia rutiineja, joita vanhempien laitosyksiköiden huoltoon on vuosikymmenten varrella syntynyt. Viranomaisen näkökulmasta olennaista on ollut paikan päällä havaita, että töitä viedään läpi systemaattisella tavalla. Me emme kiinnitä huomiota huollon aikatauluun, vaan siihen, että kaikki asiat hoidetaan turvallisesti, Vanhanen painottaa.

Käytönvalvontapäällikkö korostaa erityisesti ydinlaitosten erityispiirrettä, säteilysuojelua.

- Säteilysuojeluun liittyvien toimenpiteiden tehtävänä on pitää työntekijöiden säteilyannokset turvallisissa rajoissa. Tämä erottaa ydinvoimalaitoksen huoltotyöt muista voimaloista.

Huone poikineen

Olkiluoto 3:n ensimmäinen kaupallinen käyttöjakso oli kohtuullisen häiriötön, vaikka uuden voimalaitoksen käyttöönottoon usein liittyy teknisiä haasteita.

- Ensimmäinen käyttöjakso oli onnistunut, mikä oli varmasti huolellisen testauksen ja koekäytön ansiota.

Vuosihuollossa laitoksella tehdään paljon mekaanisia tarkastuksia, joilla varmistetaan laitteiden ja komponenttien olevan ehjiä ja toimintakuntoisia. Myös STUK osallistuu näihin tarkastuksiin.

- Kun ensimmäinen vuosihuolto saadaan päätökseen, on hyvät edellytykset siihen, että laitos tuottaa sähköä toimintavarmasti seuraavan käyttöjakson ajan.

OL3:ssa on noin 3 000 huonetilaa. Vanhanen liikkuu usein laitoksella TVO:n henkilökunnan tai STUKin paikallistarkastajan kanssa, mutta sanoo jo oppineensa tärkeimmät reitit.

- Joskus voi joutua kiertämään vähän pidemmän kautta, kun on yksin liikkeellä, hän naurahtaa.


Teksti: Timo Sillanpää
Kuvat: Tapani Karjanlahti