Olkiluodon laitosyksiköiden vuosihuollot etenevät – Olkiluoto 2 huoltoon sunnuntaina

26.4.2024

Olkiluodon vuosihuollot jatkuvat Olkiluoto 3:lla vielä noin viikon. Tulevana viikonloppuna vuosihuollot pääsevät alkamaan suunnitellusti myös Olkiluoto 2 -laitosyksiköllä (OL2). OL2 irrotetaan sähköntuotannosta reilun viikon mittaista polttoaineenvaihtoseisokkia varten sunnuntaina 28. huhtikuuta. Olkiluoto 1:n (OL1) huoltoseisokki alkaa 12. toukokuuta ja sen kesto on reilut 15 vuorokautta.

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen jatkuva hyvä kunto ja käyttöjaksojen mahdollisimman häiriötön tuotanto varmistetaan määrävälein toteutettavilla vuosihuolloilla. OL1- ja OL2-laitosyksiköillä polttoaineenvaihto- ja huoltoseisokit järjestetään vuorovuosina. Olkiluoto 3:n huoltoja voidaan ensimmäisten käyttövuosien jälkeen toteuttaa myös 18 tai 24 kuukauden välein.

OL2:n polttoaineenvaihtoseisokin suunniteltu kesto on kahdeksan vuorokautta. Varsinaisen polttoaineenvaihdon lisäksi OL2:lla tehdään seisokin aikana erinäisiä vuosittain toistuvia ennakkohuoltotöitä, tarkastuksia, vikakorjauksia ja koestuksia. Sähköntuotantoon OL2:n on tarkoitus palata 6. toukokuuta.

OL1:n huoltoseisokki alkaa 12. toukokuuta ja sen arvioitu kesto on reilut 15 vuorokautta. Huoltoseisokin suurimpia töitä ovat esimerkiksi päämuuntajan ja generaattorikatkaisijan huollot, säätösauvatoimilaitteiden vaihdot sekä syöttövesi-, lauhdepumppujen sekä kahden pääkiertopumpun huollot. Lisäksi laitosyksiköllä uusitaan suojarakennuksen sähköläpivientejä ja reaktoriautomaatiota. Huoltoseisokkiin kuuluu aina myös polttoaineenvaihto, joka toteutetaan laitoksilla vuosittain. Suunnitelman mukaan OL1:n vuosihuolto päättyy 28. toukokuuta.

Tänä vuonna TVO:n oman henkilöstön lisäksi OL2 ja OL1:n vuosihuoltoihin osallistuu noin 1 000 alihankkijoiden työntekijää. Ulkomailta vuosihuoltoihin tulee noin 150 erityisosaajaa.

Olkiluodon kaikkien laitosyksiköiden vuosihuoltojen teema on tänä vuonna ”Yhteistyöllä turvalliseen tuotantoon”. Laitospäällikkö Nina Paaso pitää tätä oivana.

- Kun tämän kokoluokan huoltoja tehdään, saumaton yhteistyö ja jatkuva kommunikointi on kaiken A ja O. Meillä on oman henkilökunnan lisäksi mukana paljon alihankkijoita ja kaikkien laadukas työpanos on keskeinen. Tällöin takaamme turvalliset ja häiriöttömät käyttöjaksot, Paaso tuumaa.

Olkiluodon vuosihuoltojen aikataulut löytyvät verkkosivujen etusivulta osoittesta www.tvo.fi.
Vuosihuolloista voit lukea lisää osoitteesta https://www.tvo.fi/tuotanto/laitosyksikot/vuosihuollot.html