Olkiluodon arkea – Palomestari Eerik Nurmi, missä palaa?

11.8.2020

Millaista palosuojelutyö ydinvoimalaitoksessa on? Palomestari Eerik Nurmi on työskennellyt saarella lähes 20 vuotta. Olkiluodon laitospalokunnan tärkeimpien toimintojen kärjessä on onnettomuuksien ennaltaehkäisy Olkiluodossa.

Paloasema aloitti toimintansa Olkiluodossa syyskuussa 1976. Huoltorakennukseen perustetulla paloasemalla sijaitsi paloautotalli ja kuljettajien pieni lepohuone, joka saatiin palokunnan käyttöön. Tiloja laajennettiin niin, että autotalliin perustettiin toimisto, pieni keittiö ja hengityssuojainhuolto. Palokunta siirtyi vuonna 1986 Monitoimikeskukseen ja vuodesta 2001 toiminta on ollut nykyisellä paikallaan Olkiluoto 1:llä, Suojelukeskuksessa.

Olkiluodon paloasema vastaa pitkälti varustelultaan ja toiminnoiltaan kuntien ja kaupunkien käytössä olevia paloasemia. Suurin ero on siinä, ettei paloasemalle ominaista tornia ole.

- Paloasemallamme on samat fasiliteetit kuin millä tahansa muullakin paloasemalla. Vain palolaitoksille tuttu maamerkki eli torni puuttuu, jossa ennen vanhaan kuivattiin paloletkuja ja harjoiteltiin. Lisäksi meillä ei ole sammutusletkujen huolto- ja kuivatustiloja, nämä palvelut ostetaan erikseen, Nurmi kertoo.

Aikanaan harrastuksena alkanut palosuojelutyö vei Nurmen mennessään, ja urapolku toi nuoren palomiehen Olkiluotoon ensimmäisen kerran vuonna 2001. Kauttuan Tehtaiden VPK:n toiminnasta alkanut tärkeä harrastus sytytti kipinän, jonka jälkeen uravalinta oli selvä. Vuodesta 2012 Nurmi on vastannut Olkiluoto 3:n paloturvallisuudesta ja toimii nykyisin OL3:n paloturvallisuusyhteisorganisaation vetäjänä.

- Liityin Kauttuan Tehtaiden VPK:n nuoriso-osastoon vuonna 1987. Tärkeästä harrastuksesta kasvoi ammattiura ja paloala vei mennessään, Nurmi muistelee.

Palomestarin tärkeimmät työtehtävät ydinvoimalaitosalueella ovat ennakointi ja valvonta. Pitkä työhistoria paloalan tehtävissä on tuonut mukanaan dramaattisiakin tilanteita. Sen sijaan Olkiluodossa ei ole sattunut vakavia palo-onnettomuuksia, koska palosuojelun ammattilaiset ovat onnistuneet yhdessä koko henkilöstön kanssa välttämään mahdolliset turmat.

- Palomestarin työ on hyvin vaihtelevaa ja riippuu paljon paikasta, jossa työtä tehdään. Esimerkiksi palolaitoksissa työskentelevän päivystävän palomestarin vastuulla on onnettomuustilanteiden johtaminen, mutta teollisuudessa työ on enimmäkseen onnettomuuksien ennaltaehkäisytyötä. Valvomme, että henkilöstö toimii turvallisesti ja työt hoidetaan ohjeistusten mukaan. Järjestämme lisäksi koulutuksia koko henkilöstölle, kuten tulityökortti- ja alkusammutuskoulutusta, sekä paloturvallisuuskursseja käyttöhenkilöstölle. Työn vaarallisimmat tilanteet kulminoituvat työmatkaliikenteeseen, kuten läheltä piti -tilanteisiin hirvieläinten kanssa. Jokainen voi omalla toiminnallaan tässäkin vaikuttaa tapahtumien kulkuun, Nurmi muistuttaa.

Ammattina Nurmi suosittelee paloalaa nuorille kiinnostuneille. Ala on monipuolinen ja työllistyminen on mahdollista useisiin tehtäviin, kuten teollisuuteen, pelastuslaitoksille, operatiiviselle puolelle, palotarkastajaksi tai riskienhallintaan.

- Parhaat puolet ovat ammatin monipuolisuus ja vaihtelevuus. Hälytykseen mentäessä toisen ihmisen auttaminen on ammatin suola!

(Teksti ja kuva: Natalie Kylliäinen)