× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä
Etusivu  /  VASTUULLISUUS  /  Vastuullisuus TVO-konsernissa  /  Arvot ja periaatteet

ARVOT JA PERIAATTEET

TVO:n konsernitason politiikat ja toimintaohje (Code of Conduct) pohjautuvat yhtiön arvoihin: vastuullisuus, avoimuus, ennakointi ja jatkuva parantaminen. Arvot luovat perustan TVO:n kaikelle toiminnalle.

Konsernitason politiikoissa, joka on hyväksytty TVO:n konsernijohtoryhmässä maaliskuussa 2018, linjataan keskeisiä vastuullisen toimintatavan mukaisia tavoitteita. Konsernitason politiikat ovat:

  • Ydinturvallisuus- ja laatupolitiikka (ydinturvallisuus, säteilysuojelu, ydinmateriaalivalvonta ja laatu)
  • Yhteiskuntavastuupolitiikka (ympäristö ja energiatehokkuus, hankinnat, henkilöstö, työturvallisuus ja viestintä)
  • Tuotantopolitiikka (laitoksen käyttö ja ylläpito ja tuotantokapasiteetin lisääminen)
  • Yritysturvallisuuspolitiikka (tuotannon ja toiminnan turvallisuus sekä henkilö- ja toimitilaturvallisuus, pelastus- ja valmiustoiminta ja tietoturvallisuus).

Konsernitason politiikat (pdf)

TVO:n toimintaohje noudattaa vuoden 2011 päivitystä OECD:n toimintaohjeesta monikansallisille yrityksille, ja se otettiin käyttöön suomen- ja englanninkielisenä alkuvuonna 2013.

Toimintaohje koskee yhtiön johtoa ja hallintoa, henkilöstöä, alihankkijoita ja toimittajia asemasta ja toimipaikasta riippumatta. Ohje määrittelee yrityksen yleisiä liiketoimintaperiaatteita ja linjauksia vastuullisesta toiminnasta. Toimintaohjeella TVO varmistaa, että kaikilla on samanlainen käsitys yhtiön hyväksi katsomista liiketoimintatavoista ja eettisistä periaatteista.

TVO edellyttää että kaikki yhtiössä toimivat yhteisten pelisääntöjen mukaan vastuullisesti ja eettisesti. Sekä Yhtiötason politiikat että Toimintaohje ovat henkilöstöjohtajan ja hänen organisaationsa vastuulla. Toimintaohjeen vastaiseen toimintaan liittyviä riskejä hallinnoidaan sisäisellä valvonnalla sekä osana TVO:n riskienhallintaa ja sisäisen tarkastuksen valvontamenettelyjä.

TVO:n toimintaohje

Ilmoitus toimintaohjeen vastaisesta toiminnasta

Pidämme hyvää huolta tietosuojastasi. Lue tietosuojaselosteestamme, miten säilytämme henkilötietoja luotettavasti.


Käytännön ohjenuorana toimintaohje

Toimintaohjeesta informoidaan TVO:n alihankkijoita muun muassa liittämällä toimintaohje alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden sopimuksiin. Henkilöstö ja Olkiluodossa toimivat alihankkijat käyvät toimintaohjeen verkkokoulutuksen.

TVO:n johdon, henkilöstön, alihankkijoiden ja toimittajien velvollisuutena on avata keskustelua TVO:n linjauksista ja niiden taustalla olevista arvoista ja vastuista sekä ilmoittaa väärinkäytösepäilystä joko omalle esimiehelle tai muulle johdolle, tai tarvittaessa suoraan sisäiselle tarkastukselle. Työntekijöillä ja yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus ilmoittaa sisäisen tarkastukseen epäilemistään väärinkäytöksistä luottamuksellisesti TVO:n internet-sivuilla olevan ilmoituskanavan kautta tai muulla tavalla. Ilmoituksen voi jättää myös nimettömänä.

Ilmoitukset mahdollisista toimintaohjeen vastaisista toimista raportoidaan vuosittain osana TVO:n vastuullisuusraporttia ja Hallituksen toimintakertomusta.