Olkiluodossa tuotetun sähkön elinkaaren hiilijalanjälki on pieni

28.3.2024

Olkiluodon kolmella ydinvoimalaitosyksiköllä tuotetun sähkön hiilijalanjälki on 9,1 g CO2e/kWh. Se on alle kymmenesosa ilmastoystävällisyyttä kuvaavan raja-arvon 100 g CO2e/kWh*.


Hiilijalanjälkilaskennassa on otettu huomioon koko ydinvoiman elinkaari uraanin louhinnasta käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen ja laitosyksiköiden purkuun asti. Jos mukaan lasketaan myös sähkönsiirto eli Suomen kantaverkko, hiilijalanjälki on 13,8 g CO2e/kWh.

- Olkiluodosta tuotettiin viime vuonna yli 30 prosenttia Suomessa käytetystä sähköstä. Tuotantomme auttaa siis merkittävästi Suomea ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, kertoo TVO:n tuotantojohtaja Marjo Mustonen.

Hiilijalanjälki laskettiin vuoden 2022 tuotannolle. Tällöin Olkiluoto 3 -laitosyksikkö oli vielä koekäytössä. Hiilijalanjäljen oletetaan jatkossa pienenevän entisestään, kun sen laskennassa huomioidaan OL3:n täysi tuotantovuosi.

Hiilijalanjälkilaskelma on kolmannen osapuolen kriittisesti arvioima. Lisätietoja hiilijalanjälkilaskennasta löytyy täältä: TVO - Olkiluodossa tuotetun sähkön elinkaaren hiilijalanjälki on pieni

Tutustu myös juuri julkaisemaamme Ympäristöraporttiin 2023 TVO:n nettisivuilla: TVO - Teollisuuden Voima Oyj:n ympäristöraportti 2023 on julkaistu

*EU-taksonomian mukainen raja-arvo. Hiilidioksidiekvivalentti (CO2e) kuvaa eri kasvihuonekaasupäästöjen yhteenlaskettua ilmastoa lämmittävää vaikutusta. Eri kasvihuonekaasuilla on erilainen ilmastoa lämmittävä vaikutus (GWP, Global Warming Potential).