Ydinvoiman suosio edelleen korkealla

16.11.2023

Energiateollisuus (ET) julkaisi tänään tuoreimman energia-asenneselvityksensä. Ydinvoiman suosio on säilynyt vankalla tasolla, sillä yli puolet suomalaisista, 54 prosenttia, haluaisi lisätä ydinvoiman käyttöä ja 28 prosenttia pitää nykyistä tilannetta sopivana.


Ydinvoiman vähentämisen kannalla on vain noin joka kymmenes vastaaja eli 11 prosenttia. Nyt julkaistun tutkimuksen mukaan ydinvoiman suosio on lievässä laskussa, sillä viime vuonna ydinvoiman lisäämisen kannalla oli 65 prosenttia vastaajista.

Myös pienydinvoimaan eli SMR-voimaloihin suhtaudutaan Suomessa varsin myönteisesti. Tutkimuksen mukaan lähes 70 prosenttia suhtautuu pienydinvoimaan nyt erittäin tai melko myönteisesti ja vastustajien määrä on vähentynyt. Kielteisesti pienydinvoimaan suhtautui 16 prosenttia vastaajista.

Tavoitteiden tärkeydestä puhuttaessa on nähtävästi palattu viime vuoden energiakriisiä edeltäneeseen aikaan. Energiaomavaraisuuden merkitys on laskenut edellisestä tutkimuksesta, kun taas ilmastoasiat ovat nousseet aiemmalle tasolleen.

Energia-asennetutkimuksen on tehnyt Iro Research oy, ja sen otanta on noin tuhat kansalaista. Aineisto on kerätty lokakuussa. Energiateollisuuden tuottamalla tutkimuksella on pitkät perinteet, sillä suomalaisten energia-asenteita on tutkittu vuodesta 1983.