Numero 03/2008 l Maanantai 17.11.2008

Rakentaminen jatkuu OL3-työmaalla

Olkiluoto 3 on ollut syksyn aikana paljon esillä eri tiedotusvälineissä. Aiheina ovat olleet monet rakentamiseen liittyneet asiat kuten betoniterästen hitsaukset, turvallisuuskulttuuri työmaalla sekä lakkovaroitus. TVO:n yhtenä arvona on vastuullisuus, ja sen mukaisesti TVO on toiminut niin rakentamisessa kuin selvittäessään turvallisuuskulttuurin toimivuutta OL3-työmaalla yhteistyössä viranomaisen kanssa. Tarkastuksessa ei löytynyt mitään epäselvyyksiä. Säteilyturvakeskus (STUK) totesi loppuyhteenvedossaan elokuussa muun muassa "Betoniraudoitusten hitseissä ei ole syytä epäillä väitettyjä puutteita, jotka asettaisivat rakenteiden kestävyyden kyseenalaiseksi. Hitsit ja hitsaustöiden valvonta täyttävät niille asetetut vaatimukset." Myös epäselvyydet teräsvuorauksen hitseistä on selvitetty; teknistä ongelmaa ei ole, hitsauskäytännöt ovat nyt kunnossa ja työt teräsvuorauksen parissa jatkuvat normaalisti. Turvallisuuskulttuuri on TVO:lla tärkeä asia; siihen kiinnitetään erityisen paljon huomiota ja sitä myös jatkuvasti kehitetään. Lue lisää

Sekä työvoiman että valetun betonin määrä
kaksinkertaistuivat OL3:lla alkuvuodesta

TVO mukaan rakentamiseen

Olkiluoto 3 -työmaa on viimeisen vuoden aikana edistynyt silmin nähden paljon. Useat apurakennuksetkin ovat nousseet maantasolle, ja betonia on valettu kaikkiaan noin 180 tuhatta kuutiota. Määrä on lähes kaksinkertainen vuoden alkuun verrattuna.

Myös työvoiman määrä kaksinkertaistui ollen nyt lähes 4 000. Väkeä on tullut lähinnä turpiinipuolen asentamistöihin, mutta myös reaktorilaitoksen rakentamisvahvuus on vuoden aikana kasvanut. Laitosyksikön rakentaminen on lisäksi saanut TVO:laista työpanosta, kun työt TVO:n kaapelitunnelin ja -kanavan sekä 110 kV:n kaapelien parissa aloitettiin. Lue lisää

Olkiluodon infrastruktuurissa tapahtuu

Olkiluodon infrastruktuuri on muuttunut viime vuosien aikana merkittävästi OL3-hankkeen myötä, ja kehitys jatkuu. Olkiluodon alueella on tälläkin hetkellä menossa monta rakennusprojektia.

Uusi vuosihuoltorakennus valmistuu vuoden 2009 vuosihuoltoihin

Uuteen rakennukseen tulee kaksinkertainen henkilömonitorointi ja samalla modernisoidaan tämänhetkinen OL1:n ja OL2:n yksinkertainen henkilömonitorointi. Uusi kaksinkertainen monitorointi tulee entisestään pienentämään kontaminaation leviämisriskiä. Lue lisää

TVO:n viestintä

Uutiskirjeen toimittaja: tiedottaja Sini Gahmberg

Puh:
Sähköposti:

(02) 8381 5204
tiedotus@tvo.fi