Työturvallisuusmessut järjestettiin OL3-työmaalla

17.3.2010

Tiistaina 16.3. OL3-työmaalla järjestettiin laaja, koko työmaan henkilöstöä käsittävä työturvallisuusaiheinen tapahtuma. Sen pääsanoma oli Together for Safety, yhdessä turvallisuuden puolesta.

Vaikka jokainen työmaalle tuleva käy läpi tulokoulutuksen, jossa työturvallisuutta koskevat asiat käydään kattavasti läpi, ajankohta painottaa näitä asioita oli oikea, kun rakentamisesta siirrytään asennustöihin myös reaktorilaitoksen puolella. Töiden luonteen muuttuminen asettaa toisenlaisia haasteita muun muassa paloturvallisuuden ja tapaturmien torjunnan kannalta.

Työturvallisuuden puolesta tapahtumassa puhuivat TVO:n OL3-projektin johtaja Jouni Silvennoinen, laitosyksikön toimittavan AREVA-Siemens-konsortion projektijohtaja Jean-Pierre Mouroux sekä muun muassa edustajat vakuutuslaitokselta että VTT:ltä. Monessa esityksessä tuli ilmi, miten monelta tapaturmalta voitaisiin välttyä esimerkiksi töiden huolellisella suunnittelulla ja huolehtimalla työpisteen siisteydestä.

OL3:lla on monin eri tavoin koko projektin ajan kiinnitetty huomiota turvallisuuteen. Esimerkkejä on useita: Tulokoulutuksen lisäksi OL3:lla järjestetään teemakuukausia, joissa on painotettu esimerkiksi turvallisen telinetyöskentelyn edellytyksiä sekä ympäristö ja jätehuoltoa. Työmaalla hyödynnetään Toolbox talk -pikakoulutuksia, joissa työnjohto opastaa alaisiaan vaikkapa oikeasta putoamissuojauksesta. Myös palo- ja pelastusharjoituksia tehdään säännöllisin väliajoin.

Työturvallisuuden eteen tehty työ on näkynyt esimerkiksi keskivertoa merkittävästi alempana tapaturmataajuutena.

Työmaalla on aikaisemminkin järjestetty turvallisuusaiheisia seminaareja, mutta tässä mittakaavassa tapahtuma oli ensimmäinen laatuaan. Se oli samalla hyvä osoitus siitä, että OL3 on projekti, jossa on mahdollisuus ottaa oppia eri kansallisuuksien toimintamalleista. Idean isä, AREVA-Siemensin projektijohtaja Mouroux, oli työskennellessään USA:ssa osallistunut vastaavanlaiseen tapahtumaan.

Vaikka jokainen työmaalle tuleva sitoutuu jo tulokoulutuksen yhteydessä huolehtimaan omasta ja työtoverin turvallisuudesta, tiistaina pidetyssä seminaarissa eri yrityksen edustajia allekirjoitti sitoumuksen ylläpitää korkeaa turvallisuuden tasoa. Ensimmäiseksi nimensä tauluun kirjoittivat Jouni Silvennoinen TVO:lta (vas.), Jean-Pierre Mouroux (AREVA-Siemens) ja Uwe Kaufmann (Siemens).