Vuodenvaihteessa valmistuneella projektilla saatiin aikaan tuplahyöty

8.2.2024

Olkiluodossa saatiin vuoden 2023 päätteeksi valmiiksi useamman vuoden mittainen projekti, jonka myötä kaikki laitosalueen yhdyskuntajätevedet toimitetaan nyt siirtoviemäriä pitkin Rauman kaupungin ja metsäteollisuuden yhteiselle jätevedenpuhdistamolle. Samaisen maanrakennusurakan yhteydessä päätettiin parantaa myös ydinvoimalaitoksen vesihuollon varmistusta toteuttamalla uusi raakavesilinja ja -pumppaamo. Sen myötä Olkiluoto saa nyt raakavettä Eurajoen lisäksi myös Lapinjoesta.

Päällimmäisin syy jätevesihankkeen toteuttamiseen oli ajan patina. Olkiluodon oman jätevedenpuhdistamon tekninen käyttöikä alkoi olla ummessa.

- Vaihtoehtona olisi ollut sen modernisointi, mutta koska tällainen yhteismahdollisuus oli olemassa, siihen tartuttiin, selkeyttää TVO:n ympäristöpäällikkö Merja Levy.

Kustannusten osalta oman puhdistamon modernisointi olisi ollut kutakuinkin samaa euroluokkaa, mutta nyt valittu yhteisratkaisu on ekologisesti parempi.

- Se, että meidän jätevetemme saadaan nyt isommalle puhdistamolle, tarkoittaa parempaa tehokkuutta jätevesienkäsittelyssä. Vesikuormituksemme vähenee. Myös energiatehokkuus paranee, sillä vanha jätevedenpuhdistamorakennus vei enemmän sähköä kuin jos se olisi tehty nykyään, Levy jatkaa.

Kun kerran kaivamaan alettiin

Samaan projektiin otettiin jo suunnitteluvaiheessa mukaan upouuden raakavesilinjan ja käyttövesijohdon rakentaminen. Logiikka oli yksinkertainen. Kun kerran siirtoviemäriä varten oltiin joka tapauksessa tekemässä iso kaivuu-urakka, kannatti mukaan ympätä myös toiset linjat.

Raakavesilinjan ideana on ydinvoimalan vedensaannin varmistaminen. Vesi kun on tunnetusti ydinvoimalan toiminnassa erittäin keskeisessä roolissa.

Käytännössä meille otetaan tämän myötä nyt vettä kahdesta kohtaa eli Eurajoen lisäksi meidän laitoksillemme saadaan vettä myös Lapinjoesta.

Kaikkiaan hankkeen aikana uutta putkistoa vedettiin maahan noin 15 kilometrin matkalta. Lisäksi hankkeeseen kuului myös kolme erillistä pumppaamoa jätevesien osalta ja yksi raakavesipumppaamo vielä Lapijoelle.Johtolinjaus kulkee Olkiluodosta Ilavaisten, Hankkilan ja Lapijoen kylien läpi Lapinjoesta lähtevään UPM:n kanavaan asti.

Teksti ja kuva: Ville Kulmala