OL3:n vuosihuolto on nyt ohi - Merkityksellistä työtä valtavan paineen alla

16.5.2024

Ydinvoimalaitokselle vuosihuollot ovat elinehto – myös täällä Olkiluodossa. Vaikka niihin on yli 45 vuoden aikajänteellä ehtinyt muodostua moneen kertaan hiotut toimintamallit - tällä kertaa Olkiluodon huolloissa oli mukana myös aivan uusi tulokas, Olkiluoto 3.

Ydinvoimalaitoksen toiminnan kannalta vuosihuollot ovat kirjaimellisesti välttämättömät. Niissä tehdyt huoltotoimenpiteet, määräaikaistestaukset sekä polttoaineenvaihdot tehdään, jotta sähköä voidaan tuottaa turvallisesti ja luotettavasti myös seuraavana sekä tulevilla käyttöjaksoilla.

Vuosihuoltojen suunnittelu on pitkäjänteistä työtä, joka kattaa erittäin monen eri organisaation ja sidosryhmän tehtävien yhteensovittamista sekä resurssien suunnittelua. Myös polttoaineaineen käytön suunnittelu on tärkeää ja vaatii sekin yhden sijaan myös monen tulevan käyttöjakson huomioimista eteenpäin.

Useampi aakkonen tarvittiin

Vuosihuollot ovat ydinturvallisuuden kannalta tunnustettuja kriittisiä hetkiä. Kyseisellä ajanjaksolla laitos on juuri ydinturvallisuuden kannalta ”haavoittuvaisimmillaan”. Ja juuri tästä syystä konservatiivinen päätöksenteko on erinomaisen tärkeää. Ja se korostuu entisestään tilanteissa, joissa asiat eivät mene aivan suunnitelman A mukaan. Tästä syystä meillä on ja oli myös nyt varalla myös suunnitelmia useammankin aakkosen verran. Ja niihin myös turvauduttiin.

Julkisuuteen on luotu vahvasti mielikuvaa, että Olkiluoto 3:n vuosihuolto olisi epäonnistunut
kokonaisuudessaan sekä ajoituksen että keston näkökulmasta. Ainakin sosiaalisessa mediassa on esimerkiksi ”pyydetty hankkimaan parempia huoltomiehiä ja lopettamaan velttoilu”. Lisäksi meitä on myös vaadittu tekemään huolto toiseen aikaan, toisella säällä tai toiseen markkinarakoon. Helpommin sanottu kuin tehty.

Faktaa on, että Olkiluoto 3:n ensimmäisen vuosihuollon ajoitus jouduttiin, ei siis haluttu alun perin toteuttaa juuri maaliskuulle. Ja totta on, että vuosihuolto kesti suunniteltua pidempään. Mutta todellinen ydinalan ammattilainen ymmärtää myös mikä meni hyvin.

Kokemuksesta hyödyttiin

Vuosihuollon suunnittelun osalta onnistuimme erittäin hyvin osakokonaisuuksien ja niiden vaikutussuhteiden suunnittelussa. Tämä tulee olemaan pohja, johon voimme luottaa nyt ja jatkossa.
Osoituksena tästä on, ettei sekvensseissä tai järjestelmien keskinäisissä riippuvuuksissa ollut sellaisia ongelmia, jotka olisivat johtaneet isoihin muutoksiin suunnitelmissa.

Yksittäisiä haasteita riitti joka päivälle ja ne ratkaistiin hyvässä yhteistyössä kuten vuosihuolloissa kuuluukin tehdä. Vahva sekvenssisuunnittelu mahdollisti asioiden ja tilannekuvan hallinnan myös ongelmatilanteissa.
Vuosihuollon johtamisen osalta osoitimme esimerkillistä selkärankaa, josta mallina meillä oli OL1:n ja OL2:n johtamiskäytännöt. On ammattitaitoa pystyä pitämään turvallisuus etusijalla ulkoisesta paineesta huolimatta. Teimme konservatiivisia päätöksiä, emme ottaneet riskejä tai optimoineet tuntematonta.

Numerot puhuvat puolestaan

Yllättävien vikojen korjaaminen ja operatiivinen suoriutuminen oli sekin aivan huippuluokkaa huomioiden myös sen että TVOlaiset tekivät vuosihuoltoa ensimmäistä kertaa yhteistyökumppaneidensa kanssa.

Kaiken kaikkiaan tehtiin:

2355 työtä / 7323 työvaihetta
1211 ennakkohuoltotyötä
146 muutostyötä
309 TTKEn alaista tarkastusta / koetta
484 vikatyötä
205 muuta työtä
696 kirjattua vikailmoitusta
857 vikaraporttia (korjattua vikaa)
80 tehtyä korjaussuunnitelmaa

Onnistumisena voidaan pitää, että vuosihuollon aikana ei sattunut yhtään ydin- tai säteilyturvallisuutta heikentävää tapahtumaa tai vakavaa työtapaturmaa. Hienoa työtä ja 24/7 omistajuutta! .
Kiitos kaikille osallistujille! Erityiskiitos vuosihuollon avainhenkilöille, jotka johtivat toimintaa ja pitivät tilannekuvan hallussa joka päivä turvallisuudesta tinkimättä.

P.S.

On selvää, että jälkipyykkiä tulee ja meiltä pyydetään selvitystä, miksi tämä nyt näin meni. Itsearvioinnin me teemme pyytämättäkin. Kokemukset kerätään laajalla rintamalla ja kehitystoimenpiteet toteutetaan.

Erityisesti kiinnitämme huomiota laitosdesignin epäkohtien poistamiseen, laitteiden käyttövarmuuden parantamiseen sekä tehtävien töiden, kokeiden ja tarkastusten optimaaliseen ajoittamiseen käyttöjaksoille ja vuosihuolloissa. Haluamme myös luoda paremmat edellytykset pitkän vuosihuollon vaatimien resurssien riittävyyteen ja jaksamiseen. Mukana olijoiden omistautumisella, asenteella ja ammattitaidolla uskon että onnistumme.


Teksti: Marjo Mustonen
Kuva: Tapani Karjanlahti