Ennätysmäärä hakemuksia

2.4.2024

TVO-konsernin kesäharjoittelupaikkoihin tuli lähes 1 550 hakemusta, joka on enemmän kuin viime vuonna. Yhteensä TVO:n ja Posivan harjoittelupaikkoja on tarjolla noin sata. Ja vaikka kesäharjoittelusta puhutaankin, osa harjoittelijoista ehti aloittaa työnsä jo helmikuun puolivälissä. Aikaiseen starttiin vaikutti meneillään oleva OL3:n ensimmäinen vuosihuolto.

Mielenkiintoinen työympäristö ja ainutlaatuiset työtehtävät houkuttelevat opiskelijoita hakemaan TVO-konsernin kesäharjoitteluun. Sellaisen johtopäätöksen hakujen määrästä voi kyllä helposti tehdä.

- Tämän vuoden harjoittelupaikkoihin tuli lähes 1 550 hakemusta. Hakijamäärä kasvoi edellisvuodesta lähes sadalla henkilöllä, TVO-konsernin henkilöstöpäällikkö Elina Salo kertoo.

Tyypillinen TVO:n kesäharjoittelija on teknisen alan opiskelija, joko yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta. Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus, sillä sataan kesätyöpestiin mahtuu myös vähemmän teknisiä toimenkuvia. Monipuolisuudesta kertoo aika paljon sekin, että kesätyöntekijöitä on otettu konserniin tänä vuonna yli 50 eri tehtävään. Tehtäviä olikin auki lähes kymmenen enemmän kuin viime vuonna.

Omien kesäharjoittelijoiden lisäksi Olkiluodossa työskentelee myös kymmeniä alihankkijoiden kesätyöntekijöitä.

Olkiluotoon palataan monesti useampanakin kesänä

Hyvistä hakijoista käydään kovaa kisaa eri työnantajien kesken. Viime vuoden palautekyselyssä kesäharjoittelijat kehuivat erityisesti TVO-konsernin työilmapiiriä. Monet hakijat ovat työskennelleet konsernissa useampanakin suvena.

Tänä vuonna rekrytoivia esihenkilöitä on erityisesti muistutettu olemaan ajoissa liikkeellä ja kontaktoimaan aktiivisesti potentiaalisia hakijoita.

- Kokemukset hyvin hoidetusta rekrytointiprosessista kantavat pitkälle ja edistävät positiivista työnantajamielikuvaa, Salo huomauttaa.

Tätä silmällä pitäen TVO-konserni lähettää kiitoksena kiinnostuksesta harjoittelupaikkoja kohtaan kaikille hakijoille koodin, jolla he voivat lunastaa jäätelön valintoja odotellessa.

Kesäharjoittelijat ovat tärkeässä roolissa konsernin tulevaisuuden työntekijöitä rekrytoitaessa. On melko yleistä, että pitkätkin TVO-urat ovat alkaneet juuri kesätyön merkeissä. Ja varsin monesti kesätöitä on myöhemmin sitten jatkettu myös tekemällä opintojen lopputyö Olkiluodosta.

- Tavoitteemme on jälleen tarjota kesäharjoittelijoillemme mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan hyvässä porukassa sähköntuotannon huipulla, #Olkijengissä.

Teksti: Timo Sillanpää ja Ville Kulmala
Kuvat: Tapani Karjanlahti