Olkiluoto 1 palasi sähköntuotantoon vuosihuoltojen tultua päätökseen

19.6.2024

Olkiluodon vuosihuollot ovat tämän vuoden osalta ohi. Ne päättyivät tänään keskiviikkona 19. kesäkuuta kello 14.45, kun Olkiluoto 1 -laitosyksikkö (OL1) palasi tuotantoon. Olkiluoto 2-laitosyksikön (OL2) polttoaineenvaihtoseisokki valmistui jo 9. toukokuuta ja Olkiluoto 3-laitosyksikön (OL3) huoltoseisokki 16. toukokuuta.

OL1:n huoltoseisokki alkoi 12. toukokuuta ja kesti 37 päivää ja 21 tuntia. Vuosihuoltoa pitkitti laajassa huoltotarkastuksessa havaittu vika generaattorin staattorissa. Päägeneraattorin staattorin yhdessä terminaalikiskossa havaittiin vuosihuoltojen yhteydessä osittainen murtuma, joka on nyt korjattu. Yhteensä kyseisiä terminaalikiskoja on 12 kappaletta.

Edellä mainitun korjauksen lisäksi OL1:n vuosihuollon suurimpia töitä olivat esimerkiksi päämuuntajan ja generaattorikatkaisijan huollot, säätösauvatoimilaitteiden huollot sekä syöttövesi-, lauhdepumppujen sekä kahden pääkiertopumpun huollot. Lisäksi laitosyksiköllä uusittiin suojarakennuksen sähköläpivientejä ja reaktoriautomaatiota, sekä uusittiin hätäilmastoinnin puhaltimia.

Laitospäällikkö Nina Paason mukaan sekä OL1- ja OL2-laitosyksiköiden vuosihuollot onnistuivat hyvin, vaikka generaattorivika laittoi aikataulun uusiksi.

- Vuosihuoltoja tehdään juuri sen takia, että niillä varmistetaan laitoksen turvallisuus ja toimivuus käyttöjakson aikana. Nyt tehty vikalöydös ja sen korjaaminen ovat esimerkki tästä. Turvallisen ja laadukkaaseen vuosihuollon toteutukseen vaaditaan joka vuosi huolellista ja pitkäjänteistä suunnittelua, rautaista ammattitaitoa, sitoutumista ja joustavuutta sekä yli organisaatiorajojen ylittyvää saumatonta yhteistyötä. Tässä onnistuimme myös tänä vuonna, Nina Paaso sanoo.

OL1:n huoltoseisokissa tehtiin tänä vuonna mittavammat huoltotyöt, kun taas OL2:lla oli vuorossa polttoaineenvaihtoseisokki. Nämä toteutetaan OL1- ja OL2 -laitosyksiköillä vuorovuosina. Olkiluoto 3:lla huollot toteutetaan ensimmäisinä toimintavuosina vuosittain, mutta myöhemmin laitosyksikköä voidaan ajaa myös pidemmillä 18–24 kuukauden käyttöjaksoilla.

Teollisuuden Voiman (TVO) oman henkilöstön lisäksi OL1:n ja OL2:n vuosihuoltoihin osallistui noin tuhat alihankkijaa. OL1:n ja OL2:n vuosihuoltoihin tuli ulkomailta noin 150 erityisosaajaa.

Olkiluodon ydinvoimalaitos pidetään jatkuvasti hyvässä tuotannollisessa ja toiminnallisessa kunnossa vuosittain toteutettavilla polttoaineenvaihto- ja huoltoseisokeilla. Olkiluodon ydinvoimalaitoksella tuotetaan noin 30 prosenttia Suomen sähköstä.