OL3-laitosyksiköllä havaittiin marras-joulukuussa tiivistepuutteita liittimissä

23.1.2024

Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) marras-joulukuussa 2023 suorittamissa tarkastuksissa havaittiin tiivistepuutteita pinta- ja painemittauksissa käytettävissä liittimissä. Nämä tarkastukset olivat seurausta keväällä havaituista tiivistepuutteista.

Kahdeksasta tarkastetusta liittimestä seitsemässä löytyi virheellisiä tiivisteitä, minkä lisäksi yhdestä liittimestä puuttui tiiviste kokonaan. Tarkastuksien yhteydessä kaikkiin liittimiin vaihdettiin uudet tiivisteet.

Normaaleissa olosuhteissa puutteellisilla tiivisteillä varustetut liittimet ovat täysin käyttökuntoisia, mutta onnettomuusolosuhteiden vaatimuksia ne eivät välttämättä täytä.

Kyseisten mittausten vikaantuminen jäähdytteenmenetysonnettomuuksissa voisi haitata operaattoritoimia, mutta ei silti vaarantaisi onnettomuuden hallintaa. Tilanteet, joissa nyt käsiteltäviä mittauksia tarvittaisiin, ovat epätodennäköisiä.

TVO toimitti asiaa koskevan alustavan käyttötapahtumaraportin Säteilyturvakeskukselle (STUK) 12. tammikuuta 2024. STUK antoi TVO:lle alustavan arvion INES-luokituksesta 17. tammikuuta 2024.

Tapahtuman perusluokka on INES-luokitusjärjestelmän mukaisesti 0. Huomioiden tapahtumaan liittyvä mahdollinen yhteisvika, tapahtuman luokitusta korotetaan alustavasti luokkaan 1*.

* Ydinlaitoksella sattuvien tapahtuminen vakavuusaste luokitellaan kansainvälisen luokituksen mukaisesti. INES-asteikolla on seitsemän eri vakavuusluokkaa, joista luokat 4–7 luokitellaan onnettomuudeksi, luokat 1–3 turvallisuutta heikentäneeksi tapaukseksi ja luokka 0 poikkeukselliseksi tapahtumaksi, jolla ei ole turvallisuusmerkitystä.