Energiavirasto antoi päätöksen Olkiluoto 3:a koskevasta kantaverkon suojausjärjestelmästä

12.1.2024

Energiavirasto on antanut päätöksen Olkiluoto 3:n täyden tehon tuotantoon kytkeytyvästä kantaverkon suojauksesta. Päätöksen mukaan kantaverkon suojaus on verkonhaltijan erityinen suojausjärjestelmä, joka kuuluu kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n vastuulle.

Päätöksessään Energiavirasto katsoo Fingridin siirtäneen perusteettomasti Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) vastuulle kantaverkon suojausjärjestelmään liittyviä velvoitteitaan.

Energiavirasto edellyttää Fingridiä toimittamaan ehdotuksen suojauksen kustannusten kattamisperiaatteiksi Energiaviraston vahvistettavaksi. Tähän asti TVO on maksanut kustannuksista valtaosan.

Kantaverkon suojauksen lyhyen ja pitkän tähtäimen kehittämistyö on tärkeää käynnistää välittömästi, jotta ydinvoimalaitoksia voidaan ajaa täydellä teholla ilman kohtuuttomia kustannuksia. TVO on sitoutunut tukemaan Fingridiä tässä kehitystyössä.

Kantaverkon suojauksesta

Kantaverkkoyhtiö Fingrid on asettanut sähköjärjestelmän suurimmaksi sallituksi tehonmuutokseksi 1 300 megawatin (MW) rajan. Tällainen tehonmuutos voisi tapahtua esimerkiksi häiriötilanteessa, jossa koko Olkiluoto 3:n (OL3) tuotanto keskeytyisi äkillisesti. Kantaverkko ei siten nykyisellään ole valmis OL3:n täyden tehon (1600 MW) tuotantoon.

Fingrid katsoo, että tuotannon ylittäessä 1300 MW:n tehon tarvitaan verkkoon suojausta, joka varmistaa kantaverkon toimivuuden myös mahdollisissa häiriötilanteissa. Suojaus toteutetaan nykyisin pudottamalla sovitun teollisuuden kulutusta ja esimerkiksi akkulaitosten avulla.

Viimeisten kuukausien aikana OL3:n tehoa on alennettu usein, koska Fingridin toteuttama suojaus ei ole ollut täysimääräisesti käytössä. Näin voi käydä esimerkiksi, kun suojausjärjestelmän sopimusosapuolena oleva teollisuusyritys on huoltoseisokissa.

Lisätietoja:

Sami Jakonen, johtava asiantuntija, p. 050 560 2733