Ydinvoima on vahvasti esillä hallitusohjelmassa

21.6.2023

Tulevan hallituskauden aikana ydinalan lainsäädäntö ja toimintatavat uudistuvat, joten seuraavan nelivuotiskauden aikana hallitus on paljon vartijana. TVO:n viesti Säätytalolla oli, että onnistunut politiikka mahdollistaa uudet ydinvoimainvestoinnit Suomeen. Valmis hallitusohjelma on ydinenergian kannalta onnistunut.

TVO:n yhteiskuntasuhdepäällikkö Juha Poikola sai tilaisuuden kertoa ydinvoiman tilannekuvasta Säätytalolla hallitusneuvottelujen aikaan. Ja mukavahan moista kuvaa oli juuri nyt maalata. Ydinalan näkymä on nimittäin historiallisen positiivinen niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Uusia hankkeita valmistellaan kovaa vauhtia monissa maissa.

Säätytalolle kokoontunutta työryhmää kiinnosti muun muassa Ruotsin hallitusohjelma, jossa ydinvoimaa edistetään monin tavoin. Ruotsin viime syksynä valittu uusi hallitus velvoitti valtionyhtiö Vattenfallia selvittämään uuden ydinvoiman rakentamista ja aikoo myöntää 36 miljardin valtiontakuut investoinneille.

TVO korosti Säätytalolla erityisesti, että käynnissä oleva ydinenergialain kokonaisuudistus muodostaa tärkeän perustan nykyisten ydinvoimalaitosten kilpailukykyiselle käytölle sekä mahdollistaa uudet investoinnit. Ne, joilla rakennetaan Suomen tulevaisuuden peruskiveen kuuluvaa energiaympäristöä ei vain vuosiksi, vaan vuosikymmeniksi eteenpäin. Onnistuneeseen uudistukseen tarvitaan nyt lisää vauhtia ja resursseja.

Ydinvoima-alalla tapahtuu nyt myös sisäistä evoluutiota. Seuraavan hallituskauden aikana näemme ensimmäiset pienreaktori-investoinnit Euroopassa. Eri maiden viranomaisten yhteistyö laitoskonseptien hyväksynnässä on välttämätöntä. On maalaisjärjen käyttöä, että kertaalleen Euroopassa tehtyä ja hyväksyttyä luvitusta voidaan hyödyntää täysimääräisesti myös muissa eurooppalaisissa maissa. Näin mahdollistetaan eurooppalaisen ydinvoimamarkkinan synty ja päästään kustannustehokkaaseen sarjavalmistukseen.

Tosiasia on, että ydinvoima kohtaa edelleen rajua vastustusta osassa EU:n jäsenvaltioissa. Kontrasti esimerkiksi Saksan ja Suomen välillä on suuri. Suomen hallituksen on edistettävä EU:ssa teknologianeutraalia politiikkaa. Se tarkoittaa puhtaan energian tasapuolista kohtelua, esimerkiksi vedyn valmistuksessa. Tärkeää on myös, että EU:n sähkömarkkinauudistus turvaa nykyisen ydinvoimatuotannon ja investoinnit uusiin ydinlaitoksiin. Myös kestävän rahoituksen jatkotyössä ydinvoiman sisältyminen kokonaisuudessaan taksonomian piiriin pitää varmistaa.


Ydinvoimaan liittyviä hallitusohjelmakirjauksia:

  • Suomeen tarvitaan lisää ydinvoimaa. Hallitus sitoutuu hyväksymään kaikki kriteerit täyttävät periaatelupahakemukset, joissa hakijoiden taustat ovat kansallisen turvallisuuden kannalta hyväksyttävät. Hallitus edistää ydinvoimahankkeiden rahoitusratkaisuja.
  • Ydinenergialaki uudistetaan viimeistään vuoteen 2026 mennessä hankkeiden sujuvuutta ja Suomen kilpailukykyä investointikohteena tukevalla tavalla. Uudistuksen yhteydessä helpotetaan modulaaristen pienydinreaktoreiden (SMR) rakentamista.
  • Kannustetaan ydinvoimaan liittyvien innovaatioiden kehittämiseen ja nopeaan käyttöönottoon Suomessa. Edistetään mahdollisuuksia sijoittaa ydinvoimaa teollisuuslaitosten lähelle hukkalämmön ja höyryn hyödyntämiseksi.
  • Hyödynnetään mahdollisuus tyyppihyväksyntäpohjaiseen menettelyyn erityisesti modulaaristen SMR-voimaloiden osalta. SMR-voimaloiden osalta hallitus selvittää mahdollisuutta luopua raskaasta periaatelupamenettelystä niin, että mahdollisuus varmistua hankkeen omistajaan liittyvistä seikoista ennen rakentamista säilyy.

Hallitus edistää ydinvoimaa EU-tasolla:

  • Suomi ajaa teknologianeutraalia lähestymistapaa EU:n 2040-ilmastopaketissa ja pyrkii parantamaan ydinvoiman suotuisaksi luokittelua EU-sääntelyssä (muiden muassa taksonomia, polttoaineluokitukset, vihreän vedyn määritelmä).

  • Suomi toimii EU:ssa aktiivisesti edistääkseen tyyppihyväksyttyjen SMR-reaktoreiden käyttöönottoa edistävän regulaation valmistelua.


Tekstin on kirjoittanut TVO:n yhteiskuntasuhdepäällikkö Juha Poikola