STUK: Olkiluodon matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen turvallisuusarviosta myönteinen päätös

11.9.2023

Säteilyturvakeskus on antanut päätöksensä TVO:n (Teollisuuden Voima Oyj) Olkiluodon voimalaitoksen matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen määräaikaiseen turvallisuusarvioon. Päätöksessä todetaan, että Olkiluodon matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen (VLJ-luola) turvallisuuden tila on hyvä sekä käyttö- että pitkäaikaisturvallisuuden osalta. STUK esittää, että luvanhaltijalla on olemassa tarvittavat menettelyt ja resurssit käytön jatkamiseen.

TVO toimitti viranomaiselle määräaikaisen turvallisuusarvion Olkiluodon matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksesta (VLJ-luola) joulukuussa 2021. Ydinenergialain mukaan määräaikainen turvallisuusarvio VLJ-luolalle tehdään 15 vuoden välein. Edellisen kerran Olkiluodon VLJ-luolan turvallisuusarviointi tehtiin 2006 ja seuraava tehdään vuoden 2036 loppuun mennessä.

Olkiluodon VLJ-luola valmistui vuonna 1992. VLJ-luolan siiloihin loppusijoitetaan voimalaitoksen käytön aikana syntyvät matala-aktiiviset huoltojätteet ja keskiaktiiviset kiinteytetyt nestemäiset jätteet.

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen tuottama korkea-aktiivinen jäte, käytetty polttoaine, on sijoitettu toistaiseksi välivarastoon. Posiva Oy on aloittamassa käytetyn polttoaineen turvallisen loppusijoituksen 2020-luvun puolivälissä.

Vastuullisesti toteutettu ydinjätehuolto on keskeinen osa ydinsähkön tuotannon kokonaisuutta. Ydinenergialain perusteella jokainen ydinvoiman käytön luvanhaltija on velvollinen hoitamaan tuottamansa jätteet valvotusti. Periaatteena on, että kaikki radioaktiiviset jätteet eristetään elollisesta luonnosta niin pitkäksi aikaa, että niiden radioaktiivisuus vähenee vaarattomalle tasolle.

Lisätietoa:
Johanna Aho, Viestintäpäällikkö, puh. 040 729 0822