Olkiluoto 3 EPR:n koekäyttöä jatketaan maaliskuussa venttiilihuollon valmistuttua

16.2.2023

Olkiluoto 3:n sähköntuotantoa jatketaan perjantaina 3. maaliskuuta 2023. Tätä ennen laitosyksiköllä toteutetaan venttiilihuolto. Säännöllinen sähköntuotanto alkaa 4. huhtikuuta 2023.

Käynnistyksen yhteydessä toteutetuissa määräaikaiskokeissa havaittiin viime viikon lopulla vika ylipainesuojaukseen tarkoitetussa paineistimen varoventtiilissä. Yksi venttiili ei läpäissyt sille asetettuja raja-arvoja. Vastaavia varoventtiileitä OL3:lla on yhteensä kolme kappaletta. Sähköntuotanto jatkuu vikaantuneen venttiilin huollon, muiden varoventtiileiden lisätarkastusten ja uusien kokeiden jälkeen maaliskuussa.

Koekäyttöjakson sähköntuotannosta tiedotetaan TVO:n verkkosivuilla osoitteessa www.tvo.fi/ol3ennusteet. Merkittävistä muutoksista julkaistaan sähkömarkkinatiedote NordPoolissa.

OL3 EPR -laitostoimittajakonsortio rakentaa laitosyksikköä kiinteähintaisella avaimet käteen sopimuksella. Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG, jotka ovat yhteisvastuussa laitostoimitussopimuksen kuuluvista velvoitteista laitosyksikön takuuajan loppuun asti.

Lisätietoja:
Johanna Aho, viestintäpäällikkö, puh. 040 729 0822