Hyvin matala-aktiivisen jätteen loppusijoitustila sai ympäristöluvan

10.10.2023

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi tänään ympäristöluvan hyvin matala-aktiivisen jätteen maaperäloppusijoitustilan rakentamiseksi. Hanke vaatii ympäristöluvan lisäksi Säteilyturvakeskuksen toimintaluvan ja rakennusluvan. Loppusijoitus on tarkoitus aloittaa vuonna 2025.

Maaperäloppusijoitustilaan tullaan sijoittamaan Olkiluodon ydinvoimalaitoksella ja mahdollisessa muussa toiminnassa syntyviä hyvin matala-aktiivisia jätteitä. Tallaisia jätteitä ovat muun muassa kertakäyttöiset suojavarusteet, siivoustarvikkeet, pakkausmateriaalit ja käytöstä poistetut laitteet sekä rakennusmateriaalit.

Merkittävä osa nykyään voimalaitosjäteluolaan (VLJ) sijoitettavasta jätteestä on hyvin matala-aktiivista jätettä, joten maaperäloppusijoituksen myötä VLJ-luolan tilojen louhintatarve pienenee tulevaisuudessa, ja vaikutukset luontoon sekä ympäristöön pienenevät.

Tilaan voidaan mahdollisesti loppusijoittaa myös vähäisiä määriä muualla Suomessa syntyviä hyvin matala-aktiivisia jätteitä, kuten teollisuuden, sairaaloiden ja yliopistojen tutkimuksissa syntyviä jätteitä.
Maaperäloppusijoitustilan kooksi on suunniteltu 80 x 110 metriä, korkeus on noin 12 metriä. Maaperäloppusijoitustilan käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu toteutetaan tarkkailusuunnitelman mukaisesti.

Maaperäloppusijoituksen on arvioitu käynnistyvän Olkiluodossa vuonna 2025. Maaperäloppusijoittaminen Olkiluodossa tapahtuu kampanjaluonteisesti noin 5–10 vuoden välein.