Sähköntuotanto OL3:lla alkaa maaliskuussa

12.2.2022

Päivitetyn aikataulun mukaan OL3 EPR -laitosyksikön sähköntuotanto alkaa maaliskuussa ja säännöllinen sähköntuotanto heinäkuussa 2022.

Ydinvoimalaitoksen koekäytön ja siihen liittyvien testien yhteydessä laitosyksikköä ja sen turvajärjestelmiä testataan ja laitoksen suunnittelun mukaista käyttäytymistä varmistetaan. OL3-laitosyksikön koekäyttövaiheessa havaitut, erityisesti turbiinilaitoksen säätötoimintoihin liittyvät automaation muutostarpeet ja niiden lisätestaukset kestävät aiemmin arvioitua pidempään, minkä johdosta aikataulu on nyt päivitetty.

Koekäyttöjakson sähköntuotannosta tiedotetaan tarkemmin TVO:n verkkosivuilla osoitteessa: www.tvo.fi/ol3ennusteet. Merkittävistä muutoksista julkaistaan sähkömarkkinatiedote NordPoolissa. TVO julkaisee lisäksi pörssitiedotteen, mikäli koekäyttöjakson aikataulu muuttuu yli kolme viikkoa aiemmin ilmoitetusta.

OL3 EPR -laitostoimittajakonsortio rakentaa laitosyksikköä kiinteähintaisella avaimet käteen sopimuksella. Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG, jotka ovat yhteisvastuussa laitostoimitussopimuksen kuuluvista velvoitteista laitosyksikön takuuajan loppuun asti.


Haastattelupyynnöt:
Elina Heikkilä, tiimiesimies, viestintä, puh. 044 231 4484