PALOMESTARI JANNE HARJUNPÄÄ: "TURVALLISUUS ON MIELENTILA"

16.11.2022

TVO:n laitospalokunnan palomestari Janne Harjunpää pitää vaihtelevista työpäivistä. Koulutusten pitäminen on erityisen palkitsevaa, sillä niistä henkilöstö saa oman työn turvallisuuteen liittyviä oivalluksia. Jokaisen TVO:laisen prioriteettina on pitää laitokset turvallisesti käynnissä.

Harjunpää on valmistunut insinööriksi (AMK) pelastusalan päällystötutkinnosta. Opiskeluaikoina tuli työskenneltyä pelastuslaitoksessa, lisäksi vapaapalokuntatoiminta on tuttua. Työkokemusta on kertynyt muun muassa Suomen Hyötytuulella sekä OL3:n työmaalla Arevan paloturvallisuustöissä.

- Onnekseni sain verkostoiltani vinkin TVO:lle haettavasta palomestarin paikasta, Harjunpää kertoo.

- Tulin TVO:n laitospalokuntaan vuoden 2017 keväällä ensin Posivan vastuuhenkilöksi. Tänä keväänä toimisto on siirtynyt Posivan projektitoimistolta paloasemalle. Toimin OL1- ja OL2-laitosyksiköiden sekä Posivan Loppusijoituslaitosten yhdyshenkilönä paloturvallisuusasioissa, hän kertoo vastuualueista.

Koulutuksesta oivalluksia oman työn turvallisuuteen

Harjunpään toimenkuva koostuu laajasta osaamisalueesta; asiantuntijapalveluista, turvallisuuskoulutuksista, järjestelmien hallinnasta sekä operatiivisista toiminnoista.

- Olemme organisaatioille tukena ja apuna paloturvallisuuskysymyksissä, pidämme paloturvallisuuteen liittyviä koulutuksia, vastaamme paloturvallisuusjärjestelmistä ja -järjestelyistä sekä mahdollisten hälytysten sattuessa jalkaudumme hoitamaan tilanteita, Harjunpää kertoo.

Koulutusten pitäminen on Harjunpään mielestä erityisen palkitsevaa, sillä niistä henkilöstö saa oman työn turvallisuuteen liittyviä oivalluksia. TVO:lla on korkea turvallisuuskulttuuri, jota varten on laadittu erittäin tarkat ohjeet jokaiselle noudatettavaksi. Vuorovaikutus on tehokkain tapa viestiä säädöksistä ja ohjeista. Jokaisen TVO:laisen prioriteettina on pitää laitokset turvallisesti käynnissä.

- Toisinaan koulutuksissa tarvitaan Powerpoint-esityksiä, mutta vaikuttavimmat koulutukset ovat niitä, joissa teoriaosaa on vähän ja käytännön tekemistä enemmän, Harjunpää kertoo.

- Kun koulutettavat saavat itse tehdä ja kokeilla asioita, niiden muistaminen on tehokkaampaa. Turvallisuus on mielentila, ei pelkästään pino ohjeita.

- Parasta on se, kun vaikkapa viikon päästä koulutuksesta joku nappaa hihasta ja haluaa kertoa, että on oivaltanut koulutuksessa olleen asian omassa työssään tai havainnut siihen liittyvän kehityskohteen. Tällöin tietää, että ihmiset alkavat adaptoida turvallisuusasioita työhönsä myös proaktiivisesti.

Työnantaja kuuntelee henkilöstöä: organisaatiouudistus toteutettiin yhteistyönä

Harjunpään työkalenteri täyttyy palavereista ja koulutuksista. Jokainen päivä käynnistyy palokunnan aamupalaverilla, jonka jälkeen kokoustetaan OL1:n ja OL2:n asioista. Alueella on meneillään myös paljon projekteja ja muutostöitä, jotka työllistävät.

- Meillä on hyvä porukka täällä: kaikki tietävät toistensa vastuualueista ja töistä, joten voimme kollegoiden kanssa myös vaihdella työtehtäviä. Päällystöstä ja alipäällystöstä koostuva päiväporukka on pysynyt pitkään samana, joten työntekoa helpottaa tutun työkaverin vahvuuksien tunteminen.

- Erityisen hienoa on, että työnantaja kuunteli ehdotustamme toimenkuviemme päivityksestä sekä vastuualueiden selkeytyksestä. Syyskuussa toteutettiin näkemystemme mukainen paloturvallisuuden organisaatiouudistus, hän kiittelee.

Teksti: Heidi Saari / Kuva: Natalie Kylliäinen