Olkiluoto 3 tuottaa jälleen sähköä Suomeen

8.8.2022

Olkiluoto 3 EPR -laitosyksikön turbiinipuolen huolto- ja korjaustyöt on saatu päätökseen. Koekäyttö jatkuu 60 prosentin tehotasolla.

Kuudenkymmenen prosentin tehotaso OL3:lla vastaa noin 850 megawatin (MW) tuotantoa. Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 -laitosyksiköiden nimellisteho on 890 MW. Olkiluoto 3:n koekäyttövaiheen tuotanto vastaa 60 prosentin tehotasolla noin kymmentä prosenttia tämän hetken sähkönkulutuksesta Suomessa. Koekäytön aikana laitosyksiköllä tehdään lukuisia muutamien tuntien tai vuorokausien kestoisia testejä, jolloin laitosyksikköä ajetaan merkittävästi pienemmillä tehotasoilla tai irrotetaan kokonaan valtakunnan sähköverkosta.

Laitostoimittajalta saadun aikataulun mukaan koekäyttö etenee elokuun puolivälin jälkeen 80 prosentin tehotason testeihin. Tällöin Olkiluoto 3 -laitosyksikkö ohittaa muut Suomen voimalaitosyksiköt noin 1300 MW:n tuotannollaan. Syyskuussa laitosyksiköllä toteutetaan ensimmäistä kertaa täyden tehon testejä, jolloin laitosyksikkö tuottaa noin 1600 MW:n teholla sähköä.

Koekäytön aikaisten testien tarkoituksena on testata laitosta erilaisissa tilanteissa eri tehotasoilla. Samaan aikaan testataan myös valtakunnan verkon toimivuutta esimerkiksi äkillisissä sähkönmenetystilanteissa. Mikäli testeissä havaitaan korjaus- ja huoltotarpeita, hoidetaan ne koekäyttövaiheen aikana kuntoon. Koekäytön aikatauluun on varattu aikaa tuleviin laitoskokonaisuutta koskeviin testeihin ja niiden analysointiin aiempien koekäyttövaiheen kokemusten pohjalta.

Koekäyttövaihe päättyy joulukuussa 2022, jolloin laitosyksikön säännöllinen eli normaali sähköntuotanto alkaa. Tällöin laitosyksiköllä tuotetaan sähköä täydellä teholla pois lukien suunnitellut vuosihuollot. Olkiluoto 3:n tuotanto vastaa noin 14 prosenttia Suomen sähkön kokonaiskulutuksesta. Olkiluoto 3 vähentää Suomen sähkön tuonnin tarpeen alle puoleen.

Koekäytön etenemistä ja tuotannon tuntiennusteita voi seurata verkkosivuiltamme osoitteesta: https://www.tvo.fi/tuotanto/laitosyksikot/ol3/ol3ennusteet.html. Lähes reaaliaikaisia tuotantolukuja voi seurata verkkosivujen etusivulta.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Johanna Aho, Viestintäpäällikkö, puh. 040 729 0822