Olkiluoto 3 EPR:n turbiinilaitoksen syöttövesipumppujen sisäosissa on havaittu vaurioita

18.10.2022

Olkiluoto 3:n turbiinilaitoksen syöttövesipumppujen sisäosissa on huolto- ja tarkastustöiden yhteydessä havaittu vaurioita. Asialla on todennäköisesti vaikutusta Olkiluoto 3:n koekäytön etenemiseen ja säännöllisen sähköntuotannon aloittamiseen. Aikatauluarvio valmistunee lähipäivinä.

Laitostoimittajakonsortioon kuuluvan Siemensin mukaan syöttövesipumppujen vaurioiden vaikutusta aikatauluun ei vielä tiedetä. TVO osallistuu aktiivisesti yhdessä laitostoimittajan kanssa selvitystyön edistämiseen.

Ydinvoimalan turbiinilaitoksella sijaitsevilla syöttövesipumpuilla pumpataan vesi syöttövesitankista höyrystimiin. Pumppujen vaurioilla ei ole vaikutusta ydinturvallisuuteen.

Laitostoimittaja on velvollinen viimeistelemään laitosyksikön valmiiksi laitostoimitus- ja kokonaissovintosopimusten mukaisesti. OL3 EPR:n säännöllinen sähköntuotanto on ilmoitettu aikaisemmin alkavaksi laitostoimittajalta saadun tiedon mukaan joulukuussa 2022.

Koekäyttöjakson sähköntuotannosta tiedotetaan TVO:n verkkosivuilla osoitteessa www.tvo.fi/ol3ennusteet. Merkittävistä muutoksista julkaistaan sähkömarkkinatiedote NordPoolissa.

OL3 EPR -laitostoimittajakonsortio rakentaa laitosyksikköä kiinteähintaisella avaimet käteen sopimuksella. Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG, jotka ovat yhteisvastuussa laitostoimitussopimuksen kuuluvista velvoitteista laitosyksikön takuuajan loppuun asti.

Lisätietoja:
Johanna Aho, viestintäpäällikkö, puh. 040 729 0822