Olkiluoto 3 EPR:n säännöllinen sähköntuotanto siirtyy syyskuulle

29.4.2022

OL3 EPR -laitosyksikön säännöllinen sähköntuotanto alkaa laitostoimittajalta saadun tiedon mukaan syyskuussa 2022 aiemmin tiedotetun heinäkuun lopun sijaan.

OL3:n generaattorin jäähdytysjärjestelmässä on havaittu tarkastus- ja korjaustarpeita, jotka kestävät noin kolme viikkoa. Laitosyksikön koekäyttöohjelmaa ja sähköntuotantoa jatketaan korjaustöiden jälkeen. Lisäksi aikatauluun on varattu lisäaikaa tuleviin laitoskokonaisuutta koskeviin testauksiin ja niiden analysointiin aiemman koekäyttövaiheen kokemusten pohjalta.

Generaattorin jäähdytysjärjestelmän tarkastus ja sen mahdolliset korjaustarpeet eivät liity aiemmin viikolla tiedotettuun booripumppujen odottamattomaan käynnistymiseen ja siihen liittyviin automaation muutostöihin.

Koekäyttöjakson sähköntuotannosta tiedotetaan TVO:n verkkosivuilla osoitteessa www.tvo.fi/ol3ennusteet. Merkittävistä muutoksista julkaistaan sähkömarkkinatiedote NordPoolissa.

OL3 EPR -laitostoimittajakonsortio rakentaa laitosyksikköä kiinteähintaisella avaimet käteen sopimuksella. Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG, jotka ovat yhteisvastuussa laitostoimitussopimuksen kuuluvista velvoitteista laitosyksikön takuuajan loppuun asti.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Johanna Aho, viestintäpäällikkö, puh. 040 729 0822