Olkiluoto 3 EPR:n koekäyttö jatkuu heinäkuun lopulla

15.6.2022

OL3-laitosyksikön koekäyttö keskeytyy vielä reilun kuukauden ajaksi turbiinin välitulistimella ilmenneiden irto-osaongelmien vuoksi. OL3 EPR:n säännöllinen sähköntuotanto alkaa laitostoimittajalta saadun tiedon mukaan joulukuussa 2022 aiemmin tiedotetun syyskuun 2022 sijaan.