Olkiluoto 3 EPR:n koekäyttö jatkuu heinäkuun lopulla

15.6.2022

OL3-laitosyksikön koekäyttö keskeytyy vielä reilun kuukauden ajaksi turbiinin välitulistimella ilmenneiden irto-osaongelmien vuoksi. OL3 EPR:n säännöllinen sähköntuotanto alkaa laitostoimittajalta saadun tiedon mukaan joulukuussa 2022 aiemmin tiedotetun syyskuun 2022 sijaan.

Turbiinipuolen välitulistimesta löytyi toukokuussa 2022 höyryn ohjauslevyistä irronneita irto-osia, jotka vaativat tarkastus- ja korjaustoimenpiteitä. Laitostoimittajalta saatujen selvitysten mukaan korjaustyöt kestävät heinäkuun lopulle. Laitosyksikön koekäyttöohjelmaa ja sähköntuotantoa päästään jatkamaan vasta näiden korjaustöiden jälkeen. Lisäksi aikatauluun on varattu lisäaikaa tuleviin laitoskokonaisuutta koskeviin testeihin ja niiden analysointiin aiemman koekäyttövaiheen kokemusten pohjalta.

Koekäyttövaihe saadaan päätökseen joulukuussa 2022, jolloin laitosyksikön säännöllinen sähköntuotanto alkaa. Koekäyttöjakson sähköntuotannosta tiedotetaan TVO:n verkkosivuilla osoitteessa www.tvo.fi/ol3ennusteet. Merkittävistä muutoksista julkaistaan sähkömarkkinatiedote NordPoolissa.

Säännöllisen sähköntuotannon aloittamisen siirtymisen vaikutus arvioidaan. Laitostoimittaja on velvollinen viimeistelemään laitosyksikön valmiiksi laitostoimitus- ja kokonaissovintosopimusten mukaisesti.