Kemisti Laura Lammelan työtakki vaihtuu sujuvasti niin pelastusliiveihin kuin turvavaljaisiin

19.8.2022

Olkiluoto 3:n käyttöönoton edetessä kemian rooli on kasvanut jatkuvasti. Laura Lammelan työ on vahvasti kytköksissä OL3:lla tapahtuviin tehtäviin.

- On ollut mahtavaa ja toisinaan melko haastavaakin, olla mukana näin suuressa projektissa. Kemia on osa OL3-laitoksen päivittäisiä toimia ja tekee tiivistä yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa sekä laitostoimittajan kemistien kanssa, Laura kertoo.

- Ehdottomana bonuksena projektissa on ollut kansainvälinen työilmapiiri ja käyttökokemuksien jakaminen erilaisia työtaustoja omaavien, kansainvälisten osaajien kanssa.

OL3-laitoksella primääri- ja sekundääripuolen prosesseissa käytetään kemikaaleja optimaalisten olosuhteiden luontia varten. Prosessikemistin päivään kuuluu prosessin kemian parametrien seurantaa ja mahdollisten korjaavien toimenpiteiden laadintaa. Tämän lisäksi tuetaan laboratoriotoimintoja muun muassa validointien ja menetelmäkehityksen osalta sekä ongelmatilanteissa. Raportoinnit viranomaistaholle kuuluvat myös kemistin vastuualueeseen. OL3-laitoksella kemistit päivystävät vuoroviikoin, jotta voidaan taata kemian tuki ympäri vuorokauden.

- Yllättävän paljon on käyttöönoton aikana tullut käytettyä jakoavainta, väännettyä venttiiliä sekä puettua päälle laitoksella niin pelastusliivit kuin turvavaljaatkin. Prosessikemian seurannan lisäksi työnkuvaani kuuluvat erilaiset työryhmät, TLTA-asiat (TLTA = TurvallisuusLuokitellutTarveAineet) sekä kemikaalikäytönvalvojan ja säteilyturvallisuusasiantuntijan työt.


Kuka: Laura Lammela, OL3-laitoksen kemisti

Koulutus: Filosofian maisteri (Kuopion Yliopisto)

TVO:lainen vuodesta 2011 lähtien (kesätöissä useamman vuoden opiskeluaikana)

Aiempi työkokemus: Valtakunnallinen PET-keskus, Turku

Perhe: Aviomies, 2 lasta (6-8v), 2 kissaa ja 3 hevosta