OL3 EPR:n sähköntuotanto alkaa helmikuun alkupuoliskolla

26.1.2022

OL3 EPR –laitosyksikön sähköntuotanto alkaa helmikuun alkupuoliskolla, aiemmin arvioidun tammikuun lopun sijaan. Säännöllinen sähköntuotanto alkaa aiemmin ilmoitetun mukaisesti kesäkuussa 2022.

Ydinvoimalaitoksen koekäytön ja siihen liittyvien testien yhteydessä laitosyksikköä ja sen turvajärjestelmiä testataan ja laitoksen suunnittelun mukaista käyttäytymistä varmistetaan. Koekäyttövaiheen testeissä toteutetaan suunnitellusti myös reaktoripikasulkuja.

OL3 EPR:n sähköntuotannon aloituksen siirtymisen pääsyy on suunnittelematon reaktoripikasulku, joka tapahtui 14. tammikuuta. Pikasulkuun johtaneet syyt on selvitetty ja korjaavat toimenpiteet on nyt tehty, mutta ne aiheuttivat viivettä koekäyttöohjelmaan. Tällä hetkellä koekäyttöohjelma etenee normaalisti.

Koekäyttöjakson sähköntuotannosta tiedotetaan TVO:n verkkosivuilla osoitteessa www.tvo.fi/ol3ennusteet. Merkittävistä muutoksista julkaistaan sähkömarkkinatiedote NordPoolissa.

OL3 EPR -laitostoimittajakonsortio rakentaa laitosyksikköä kiinteähintaisella avaimet käteen sopimuksella. Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG, jotka ovat yhteisvastuussa laitostoimitussopimuksen kuuluvista velvoitteista laitosyksikön takuuajan loppuun asti.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Jaana Isotalo, Viestintäjohtaja, puh. 050 327 6609