Kunnossapitoinsinööri Valtteri Sjöblom - kesäpestistä kunnossapidon vahvistukseksi

10.6.2022

Parhaassa tapauksessa kesätyö johtaa pitkään työsuhteeseen. Näin kävi Valtteri Sjöblomille, jonka mielestä TVO luo työnantajana vakaat puitteet työskentelylle.

Sjöblom kirjoitti ylioppilaaksi 2014, jonka jälkeen hän aloitti kone- ja tuotantotekniikan insinööriopinnot. Kesät hän työskenteli Olkiluodossa opintojen ohessa käyttömiesharjoittelijana, ensimmäisen kerran jo vuonna 2016. Opinnäytetyö valmistui niin ikään TVO:lle.

Valmistumisen jälkeen työt Olkiluodossa jatkuivat projekti-insinöörin tehtävissä EDG-projektissa (Emergency Diesel Generator eli varavoimadiesel). Vuodesta 2021 asti Sjöblom on työskennellyt OL3:n kunnossapidossa, työsuunnittelun organisaatiossa.

- TVO:n vahvuudet työnantajana ovat monipuolisuus ja luotettavuus. TVO tarjoaa monipuolisia työtehtäviä ja kunnossapidon projekteja. Tiimin vahvuus on hyvä yhteishenki ja yhdessä tekeminen.

- Vastuullani on OL3:n työnsuunnitteluorganisaatiossa mekaanisten kunnossapitotöiden suunnittelu ja aikataulutus. Lisäksi teen kunnossapidon suunnittelu- ja kehittämistehtäviä. Tarvittaessa toimin myös työnjohtotehtävissä.

- Oman tekemisen osalta voi vaikuttaa hyvään yhteishenkeen työyhteisön sisällä ja olla siten luomassa puitteet toimivalle tiimityöskentelylle. Tärkeintä työssä on se, että työtehtävissä löytyy riittävästi haastetta. Tulevaisuudessa katson mielelläni, mihin omat rahkeet riittävät.

‍(Kuva ja teksti: Natalie Kylliäinen)