Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on tänään toimittanut YVA-selostuksen työ- ja elinkeinoministeriölle

14.5.2021

TVO suunnittelee rakentavansa hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitustilan Olkiluotoon. Suunnitelmaa koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) toimitettiin tänään työ- ja elinkeinoministeriölle. Selostusta koskeva lausuntoaika on 1.6.–31.7.21.