OL3 EPR:n säännöllinen sähköntuotanto siirtyy kuukaudella turbiinihuollon vuoksi

30.7.2021

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on saanut laitostoimittaja AREVA-Siemens konsortiolta tiedon, että OL3 EPR:n säännöllinen sähköntuotanto siirtyy kuukaudella turbiinille toteutettavien ylimääräisten huolto- ja tarkastustoimenpiteiden vuoksi.

Olkiluoto 3:lla on ollut käynnissä kuumakoevaihe, joka on viimeinen iso testikokonaisuus ennen laitosyksikön käynnistämistä ja sähköntuotannon aloittamista. Kuumakokeet ovat edenneet hyvin, mutta niissä saatujen testitulosten pohjalta turbiinilla on päätetty toteuttaa vielä joitakin huolto- ja tarkastustoimenpiteitä.

Sähköntuotannon aloittaminen siirtyy laitostoimittajalta saadun tiedon mukaan marraskuulle 2021 ja säännöllinen sähköntuotanto maaliskuulle 2022.

OL3 EPR -laitostoimittajakonsortio rakentaa laitosyksikköä kiinteähintaisella avaimet käteen sopimuksella. Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG, jotka ovat yhteisvastuussa laitostoimitussopimuksen kuuluvista velvoitteista laitosyksikön takuuajan loppuun asti.

Lisätietoja:

Marjo Mustonen, Tuotantojohtaja

Haastattelupyynnöt:

Johanna Aho, Viestintäpäällikkö, puh. 040 729 0822