OL3 EPR -projektin loppuunsaattamisen ehdoista on päästy yhteisymmärrykseen

17.5.2021

TVO ja Areva−Siemens-konsortio ovat saavuttaneet yhteisymmärryksen OL3 EPR -projektin loppuunsaattamisen ehdoista. Laitosyksikön sähköntuotannon on määrä alkaa lokakuussa 2021, kun laitosyksikkö liitetään ensimmäisen kerran valtakunnan sähköverkkoon. Säännöllisen sähköntuotannon on määrä alkaa helmikuussa 2022.

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) ja OL3 EPR -laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt, Areva NP, Areva GmbH ja Siemens AG sekä Areva-yhtiöiden emoyhtiö Areva SA, ovat neuvotelleet viime kesästä lähtien OL3 EPR -projektin loppuunsaattamiseen liittyvistä ehdoista. Lisäksi Areva-yhtiöt on valmistellut taloudellista ratkaisua, jolla yhtiöt saavat tarvitsemaansa rahoitusta OL3 EPR -projektin loppuunsaattamiseen.

Neuvotteluissa osapuolet ovat päässeet yhteisymmärrykseen OL3 EPR -projektin loppuunsaattamiseen liittyvistä pääperiaatteista, jossa keskeisiä asioita ovat:

  • Vuoden 2018 kokonaissovintosopimuksessa sovittua Areva-yhtiöiden rahastomekanismia pääomitetaan yhteensä noin 600 M€:lla alkaen tammikuun 2021 alusta.
  • Molemmat osapuolet kattavat omat kustannuksensa heinäkuun 2021 alusta lähtien helmikuun 2022 loppuun.
  • Mikäli laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt eivät saisi OL3 EPR -projektia valmiiksi helmikuun 2022 loppuun mennessä, ne maksavat valmistumisen ajankohdasta riippuvan lisäkorvauksen viivästyksestä TVO:lle.

Lopullinen sopimus on tarkoitus allekirjoittaa toukokuun 2021 loppuun mennessä, jonka jälkeen sen voimaantulo edellyttää tiettyjen täytäntöönpanoehtojen täyttymistä.

OL3 EPR -laitosyksikön polttoaine ladattiin reaktoriin maaliskuussa 2021.

- Olemme nyt päässeet laitostoimittaja-konsortion kanssa yhteisymmärrykseen projektin loppuunsaattamiseen liittyvistä pääperiaatteista, joilla luodaan edellytykset säännöllisen sähköntuotannon käynnistymiseksi helmikuussa 2022. Uuden ydinvoimalaitosyksikön koekäyttövaihe on tärkeä ja äärimmäisen mielenkiintoinen vaihe. Etenemme nyt määrätietoisesti kohti laitoksen verkkoon kytkemistä lokakuussa 2021, jolloin laitosyksikön on tarkoitus tuottaa ensimmäisen kerran sähköä valtakunnan verkkoon. OL3 EPR -laitosyksiköllä meillä on mahdollisuus tuottaa noin 15 prosenttia Suomen sähköstä ja pidämme sitä Suomen suurimpana yksittäisenä ilmastotekona, TVO:n toimitusjohtaja Jarmo Tanhua sanoo.

OL3 EPR -laitostoimittajakonsortio rakentaa laitosyksikköä kiinteähintaisella avaimet käteen sopimuksella. Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG, jotka ovat yhteisvastuussa laitostoimitussopimuksen kuuluvista velvoitteista laitosyksikön takuuajan loppuun asti.

Lisätietoja:

Jarmo Tanhua, toimitusjohtaja, Teollisuuden Voima Oyj

Haastattelupyynnöt:

Pasi Tuohimaa, viestintäpäällikkö, puh. 040 544 5001