OL3 EPR -laitosyksikön polttoaineen lataus alkoi

27.3.2021

Olkiluoto 3 EPR -laitosyksikön noin viikon kestävä polttoaineen lataus alkoi tänään lauantaina 27. maaliskuuta 2021.

Latauksen jälkeen seuraavien kuukausien aikana jatketaan kunnossapito- ja viimeistelytöitä sekä tehdään testauksia. Tärkein tuleva testi on kuumakoe, jossa reaktori- ja turbiinilaitosta testataan käyttöä varten. Kokeissa tehdään eri paine- ja lämpötilatasoilla kymmeniä testejä. Edellinen kuumakoe tehtiin vuonna 2018.

Aiemmin ilmoitetun mukaisesti OL3:n sähköntuotanto alkaa tämän vuoden lokakuussa ja säännöllinen sähköntuotanto helmikuussa 2022. Käyttöönotto-ohjelman mukaisesti laitosyksikkö tuottaa 1-3 terawattituntia sähköä vaihtelevin tehoin aikana, joka alkaa verkkoon liittämisestä ja päättyy säännöllisen sähköntuotannon aloittamiseen. OL3 tulee tuottamaan noin 14 prosenttia Suomen sähkön tarpeesta.

OL3 tuotantotietojen julkaiseminen verkkosivuilla www.tvo.fi/ol3ennusteet alkaa tänään. Tuotantotietojen julkaiseminen jatkuu verkkosivuilla OL3:n säännöllisen sähköntuotannon aloittamiseen asti. Merkittävistä muutoksista julkaistaan jatkossakin sähkömarkkinatiedote NordPoolissa.

Areva valmistelee edelleen taloudellista ratkaisua projektin loppuunsaattamiseksi takuuajan loppuun asti. TVO jatkaa neuvotteluita Areva-Siemens-konsortion kanssa projektin loppuunsaattamisen ehdoista.

OL3-laitostoimittajakonsortio rakentaa laitosyksikköä kiinteähintaisella avaimet käteen sopimuksella. Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG, jotka ovat yhteisvastuussa laitostoimitussopimuksen kuuluvista velvoitteista laitosyksikön takuuajan loppuun asti. Vuoden 2018 sovintosopimuksen yhteydessä OL3-laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt sitoutuivat siihen, että OL3 EPR -hankkeen loppuunsaattamiseksi tarkoitetut varat ovat riittävät ja ne kattavat myös kaikki takuukaudet. Samassa yhteydessä perustettiin Areva-yhtiöiden rahoittama rahastomekanismi kattamaan Arevan OL3 EPR -projektin loppuunsaattamisesta aiheutuvat kustannukset.


Haastattelupyynnöt:
Pasi Tuohimaa, viestintäpäällikkö, puh. 040 544 5001