Monella tapaa historiallinen OL3:n polttoaineen lataus mallikkaasti maaliin!

16.4.2021

Jännittyneenä odotettu polttoaineen lataamistyö päästiin aloittamaan lauantaina 27. maaliskuuta. Alle viidessä päivässä työ oli valmis. Ei huono suoritus ensikerraksi!

Huolella harjoiteltuun OL3:n latausurakkaan osallistui yhteensä noin 50 hengen joukko TVO:lta ja laitostoimittajalta. TVO:n rutinoituneet polttoaineenkäsittelijät hoitivat operoinnin reaktorirakennuksessa. Vastaavasti laitostoimittajan operoijat hoitivat työn polttoainerakennuksessa. TVO:n polttoaineenlatausvalvojat varmensivat ja pitivät kirjaa siitä, että polttoaineniput siirretään oikeille paikoilleen ennalta tehdyn suunnitelman mukaisesti. Laitostoimittajan valvojat vastasivat työstä kyseisestä polttoainerakennuksessa ja tukivat myös työtä reaktorirakennuksen puolella. Polttoaineen lataukseen osallistuivat myös laitostoimittajan insinöörit, jotka vastasivat käyttöönotto-ohjelman seuraamisesta ja reaktorifyysikot, jotka vastasivat neutronivuomittausten valvonnasta. Lisäksi työssä oli mukana useita muita eri alojen asiantuntijoita. Esimerkiksi TVO:n ja laitostoimittajan kunnossapito sekä polttoaineenkäsittelylaitteiden toimittajien tuki oli koko ajan valmiudessa mahdollisia ongelmatilanteita varten.

Ensimmäisen nippu ladattiin lauantaina 27. maaliskuuta klo 19:54. Viimeinen kaikkiaan 241:stä nipusta vietiin 4 päivää, 18 tuntia ja 23 minuuttia myöhemmin OL3:n reaktoriin. Työ oli lopputarkastusta vaille valmis! Erinomainen suoritus!

Lataus oli tietysti historiallinen Olkiluodossa ja koko Euroopassa, mutta erityistä historian havinaa oli hetkessä, kun ensimmäinen nippu asetettiin paikoilleen. Sen Kunnian saaneen Klaus Friskin isä ehti poikansa edelle jo 41 vuotta, 5 kuukautta ja 26 päivää aikaisemmin. Klausin isä Kalevi Frisk oli tehnyt saman työn viimeksi Olkiluodossa OL2-laitoksen reaktorihallissa. Vahvaa ydinalan ammattilaisuutta sukupolvelta toiselle!