TVO käynnistää ympäristövaikutusten arvioinnin hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoituksesta Olkiluodon ydinvoimalaitosalueelle

14.8.2020

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) suunnittelee hyvin matala-aktiivisen jätteen maaperäloppusijoitustilan rakentamista Olkiluotoon.