Olkiluodon arkea – Ville Nieminen on ICT-arkkitehti ja arjen sankari

6.8.2020

Hiljainen taustatyö, joka luo edellytykset onnistumisille ja jota ei ehkä tule ajatelleeksi; tätä työtä tekee ICT-arkkitehti Ville Nieminen. Yhdessä kollegojensa kanssa hän on samalla koko konsernin taustatukena varmistaen muille sujuvan työpäivän.

Kevät oli myös tietohallinnolle poikkeuksellinen ja koko organisaatio uurasti väsymättä varmistaakseen käyttöjärjestelmien toimivuuden poikkeustilanteessa. Koko konsernin työskentelyn mahdollistavaa, taustalla uurastavaa asiantuntijaa ei aina tule ajatelleeksi; ainakaan kun asiat sujuvat odotetusti. Tietohallinnon organisaatiossa jouduttiin tänä keväänä venymään äärirajoille, ja maallikon silmin tekemään jopa taikatemppuja, jotta voitiin taata edellytykset onnistumiselle yllättäen muuttuneessa työympäristössä.

– Aluksi jouduttiin tekemään paljon muutoksia lyhyessä ajassa ja silloin myös etenkin käytettävyysriskit olivat suurempia. Etäkäyttöjärjestelmän ja ulkoisten yhteyksien kriittisyys muuttui merkittävästi, kun yhtäaikaisten käyttäjien määrä nousi alle sadasta yli viiteen sataan. IT:n osalta on ollut koko pandemian ajan eri osa-alueiden asiantuntijoita ympäri Olkiluotoa varmistamassa järjestelmien toimivuutta. Uusia laitteita hankittiin etäkäyttökapasiteetin lisäämiseksi ja käytettävyyden turvaamiseksi. Lisäksi muutama järjestelmä saatiin avata etäkäytettäväksi, Nieminen kertoo.

Kuten ydinalalla aina, myös poikkeustilanteessa kuljetaan turvallisuus edellä. Poikkeusolojen alussa kartoitettiin vaihtoehdot olemassa olevan laitekannan ja lisenssien osalta, sekä mahdollinen lisäkapasiteetin tarve. Ratkaisun osalta piti varmistaa, etteivät turvallisuus tai käytettävyys vaarantuneet missään vaiheessa. Tilanne vaati myös käyttäjiltä sopeutumista.

– Poikkeustilanteeseen on selvästi sopeuduttu IT-järjestelmien käytön osalta. Käyttäjien ongelmat ovat pitkälti samanlaisia, kuin ennen pandemiaa. Etäkäyttö- ja videoneuvotteluvikoja on tietenkin määrällisesti enemmän. Kaikki järjestelmät eivät valitettavasti ole etäkäytettäviä, mikä osaltaan aiheuttaa hämmennystä. Perusteet eivät ole ainoastaan teknisistä ratkaisuista johtuvia, vaan osa liittyy esimerkiksi turvallisuuteen, Nieminen toteaa.

– Haastavinta oli kapasiteettitarpeen ennustaminen. Maksimikäyttäjämäärän kolminkertaistaminen 250 käyttäjästä 750 käyttäjään lyhyessä ajassa ilman lisähankintoja oli omalta osalta paras ahaa-elämys. Muutokset tehtiin nopeasti ja pääsääntöisesti vikatilanteet ratkaistiin myös lyhyessä ajassa turvallisuudesta tinkimättä, Nieminen kiittelee.

(Teksi: Natalie Kylliäinen)