OL3 EPR:n säännöllinen sähköntuotanto alkaa helmikuussa 2022

28.8.2020

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on saanut laitostoimittaja Areva-Siemens -konsortiolta päivitetyn aikataulun OL3 EPR -laitosyksikön käyttöönotosta. Sen mukaan polttoaine ladataan reaktoriin maaliskuussa 2021, laitosyksikkö liitetään valtakunnan sähköverkkoon saman vuoden lokakuussa ja säännöllinen sähköntuotanto alkaa helmikuussa 2022.

Projektiaikataulua ovat viivästyttäneet hitaasti edenneet järjestelmätestaukset, testauksissa havaitut tekniset ongelmat sekä kunnossapitotöiden määrän kasvaminen projektin viivästyttyä. Myös tarvittavien varaosien puutteet ovat vieneet aikaa.

Laitosyksiköllä esille nousseet tekniset ongelmat on nyt saatu ratkaistua ja niiden korjaustyöt ovat parhaillaan meneillään. Tekniset ongelmat ovat liittyneet merivesijärjestelmän laitteisiin, paineistimen varoventtiilien mekaanisissa ohjausventtiileissä havaittuihin säröihin, varavoimadieseleiden vikaantuneisiin komponentteihin ja paineistimen yhdyslinjan värähtelyongelmaan. Tietyissä automaatiokaapeissa on myös havaittu vioittuneita kaapelieristeitä, jotka korjataan syksyn aikana.

- Työt OL3-työmaalla ovat jatkuneet koronapandemiasta huolimatta erityisjärjestelyin ja valmistaudumme OL3:lla nyt polttoaineenlataukseen, joka on meille iso ja tärkeä askel. Jäljellä olevat järjestelmätestaukset, kunnossapitotyöt ja teknisten vikojen korjaustyöt saatetaan valmiiksi ennen latausta. Projektia vie nyt loppuun noin 1 500 ydinalan osaajaa ja jäljellä olevat työt on aikataulutettu yksityiskohtaisesti. Noin 3000:sta käyttöönottotestistä jäljellä on enää vain muutamia kymmeniä, OL3-projektin johtaja Jouni Silvennoinen TVO:lta sanoo.

Käyttöönotto-ohjelman mukaisesti laitosyksikkö tuottaa 1-3 terawattituntia sähköä vaihtelevin tehoin aikana, joka alkaa verkkoon liittämisestä ja päättyy säännöllisen sähköntuotannon aloittamiseen.

Arevan kesällä 2020 nimitetty uusi johto valmistelee taloudellista ratkaisua projektin loppuunsaattamiseksi takuuajan loppuun asti. TVO jatkaa neuvotteluita Areva-Siemens-konsortion kanssa projektin loppuunsaattamisen ehdoista.

OL3-laitostoimittajakonsortio rakentaa laitosyksikköä kiinteähintaisella avaimet käteen sopimuksella. Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG, jotka ovat yhteisvastuussa laitostoimitussopimuksen kuuluvista velvoitteista laitosyksikön takuuajan loppuun asti. Vuoden 2018 sovintosopimuksen yhteydessä OL3-laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt sitoutuivat siihen, että OL3 EPR -hankkeen loppuunsaattamiseksi tarkoitetut varat ovat riittävät ja ne kattavat myös kaikki takuukaudet. Samassa yhteydessä perustettiin Areva-yhtiöiden rahoittama rahastomekanismi kattamaan Arevan OL3 EPR -projektin loppuunsaattamisesta aiheutuvat kustannukset.


Lisätietoja:

Jouni Silvennoinen, OL3-projektin johtaja

Haastattelupyynnöt:

Pasi Tuohimaa, viestintäpäällikkö, puh. 040 544 5001