Valtioneuvosto vahvisti OL1- ja OL2-laitosyksiköiden käyttölupien jatkamisen

20.9.2018

​ Valtioneuvosto on tänään vahvistanut Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluodon 1- ja 2-laitosyksiköiden käyttölupien jatkamisen. Laitosyksiköiden käyttöä voidaan jatkaa vuoteen 2038 asti.

Valtioneuvoston päätöstä edelsi Säteilyturvakeskuksen (STUK) toukokuussa antama lausunto. STUKin mukaan TVO:n toiminta on turvallista ja lainmukaista ja yhtiöllä on tarvittavat edellytykset, menettelyt, osaaminen ja resurssit OL1- ja OL2-laitosyksiköiden turvallisen käytön jatkamiseksi vuoteen 2038.

- TVO:lle myönteinen päätös merkitsee sitä, että Olkiluodossa sähköntuotanto OL1- ja OL2-laitosyksiköillä jatkuu taas seuraavat kaksikymmentä vuotta. Myös ilmastoystävällisen sähköntuotannon ja Suomen omavaraisuuden kannalta päätös on tervetullut, TVO:n tuotantojohtaja Marjo Mustonen sanoo.

OL1- ja OL2-laitosyksiköt tuottavat nyt kuudesosan Suomen sähköntarpeesta. OL3-laitosyksikön valmistuttua Olkiluodon tuotannon osuus nousee noin 30 prosenttiin. Ydinsähkö on säästä riippumatonta. Yhdessä uusiutuvien kanssa ydinvoima on ratkaisevassa roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Käyttölupahakemus ja siihen liittyvät lausuntopyynnöt löytyvät kokonaisuudessaan TEMin nettisivuilta osoitteessa https://tem.fi/olkiluoto-1-ja-2-kayttolupa

Lisätietoja:
Tuotantojohtaja Marjo Mustonen

Haastattelupyynnöt:
Viestintäpäällikkö Pasi Tuohimaa, puh. 040 544 5001