Olkiluoto 3 -projektin kylmäkokeet käynnistyivät

12.6.2017

​ Olkiluoto 3 -projektin vuoden 2017 ensimmäinen merkittävä virstanpylväs on saavutettu, kylmäkokeet ovat alkaneet. Kokeiden päävaihe on primääripiirin* painekoe, jolla varmistetaan primääripiirin tiiveys.

Olkiluoto 3 -projektin vuoden 2017 ensimmäinen merkittävä virstanpylväs on saavutettu, kylmäkokeet ovat alkaneet. Kokeiden päävaihe on primääripiirin* painekoe, jolla varmistetaan primääripiirin tiiveys.

Kylmäkokeiden aikana tehdään kymmeniä eri testejä eri painetasoilla. Testien aikana käynnistetään pääkiertopumput ensimmäistä kertaa. Primääripiirin paine nostetaan vaiheittain ja suurimmillaan paine on selvästi korkeampi kuin normaalin käytön aikana. Tämän avulla varmistetaan primääripiirin tiiveys. Testit kestävät heinäkuun alkupuolelle.

− Tämä on tärkeä etappi laitoksen käyttöönotossa. Seuraava suuri virstanpylväs on syksyksi aikataulutetut kuumakokeet. Onnistuneiden kuumakokeiden jälkeen OL3:lla on edellytykset saada käyttölupa vuoden 2018 alussa. Edessä on vielä useita tärkeitä vaiheita ennen säännöllisen sähköntuotannon aloittamista vuoden 2018 lopussa, OL3-projektin johtaja Jouni Silvennoinen kertoo.

Lisätietoja:
OL3-projektin johtaja Jouni Silvennoinen puh. 02 8381 4100.


*Primääripiiri tarkoittaa veden kiertoa reaktorin painesäiliön ja höyrystimien välillä. Vesi kuumenee painesäiliössä 328 asteeseen ja siirtyy pääkiertoputkea pitkin höyrystimiin, jossa lämpö siirtyy sekundääripiiriin ja edelleen höyrynä turbiinille. Höyrystimistä primääripiirin vesi palaa takaisin reaktoriin. Primääripiirissä paine pidetään niin korkeana, että vesi ei pääse kiehumaan.