OL3 EPR -projekti kuumakoevaiheessa

18.12.2017

​ Olkiluoto 3 EPR -projektin kuumakoevaihe on alkanut. Kyse on käyttöönottoon liittyvistä testeistä, jotka kestävät useita kuukausia. Onnistuneiden kuumakokeiden jälkeen OL3:lla on edellytykset saada käyttölupa ja edetä kohti ydinteknistä käyttöönottoa.

Kuumakoevaiheessa OL3-laitosyksikön järjestelmiä testataan kokonaisuutena, kuitenkin ilman polttoainetta. Primääripiirin* veden lämpötilat ja paineet nostetaan vaiheittain samalle tasolle kuin varsinaisen tuotannon aikana.

Tämä on ensimmäinen laitostason testi, jossa reaktori- ja turbiinilaitosta käytetään yhtenä kokonaisuutena. Vaiheen aikana tehdään kymmeniä eri testejä eri painetasoilla. Veden lämpötilaa nostetaan pääkiertopumppujen tuottamalla lämpöenergialla.


* Primääripiiri tarkoittaa veden kiertoa reaktorin painesäiliön ja höyrystimien välillä. Vesi kuumenee painesäiliössä 328 celsius-asteeseen ja siirtyy pääkiertoputkea pitkin höyrystimiin, jossa lämpö siirtyy sekundääripiiriin ja edelleen höyrynä turbiinille. Höyrystimistä primääripiirin vesi palaa takaisin reaktoriin. Primääripiirissä paine pidetään niin korkeana, että vesi ei pääse kiehumaan.