TVO jätti OL3-käyttölupahakemuksen työ- ja elinkeinoministeriölle

14.4.2016

​ Olkiluoto 3 -projekti etenee kohti laitoksen käyttöönottoa. Teollisuuden Voima Oyj on tänään jättänyt OL3-ydinvoimalaitosyksikön käyttölupahakemuksen työ- ja elinkeinoministeriölle. TVO odottaa saavansa käyttöluvan vuoden 2017 loppupuolella. Käyttöluvan saamisen jälkeen aloitetaan ydintekninen käyttöönotto, joka päättyy säännöllisen sähköntuotannon aloittamiseen vuoden 2018 lopussa.

- Tämä on merkittävä virstanpylväs kohti OL3:n käyttöönottoa. Projektissa ollaan nyt siirtymässä asennuksista testauksiin. Käyttölupahakemuksen käsittely on ydinvoimaprojektin lopullisen hyväksymisen tärkein vaihe ennen uuden voimalaitosyksikön käynnistämistä, OL3-projektista vastaava johtaja Jouni Silvennoinen sanoo.

Hakemusaineistoa on valmisteltu vuosia. Suuritöisin osa hakemusta oli Säteilyturvakeskukselle toimitettava käyttölupa-aineisto, laajuudeltaan noin 130 000 sivua.

Työ- ja elinkeinoministeriölle jätettävä hakemus sisältää tiedot mm. OL3:n teknisistä toiminta- ja turvallisuusperiaatteista, hakijan asiantuntemuksesta, ydinjätehuollon järjestelyistä sekä rahoitusasemasta. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää käyttölupahakemusta koskevat lausunnot. Säteilyturvakeskus antaa hakemukseen turvallisuusarvionsa. Käyttöluvan myöntää valtioneuvosto työ- ja elinkeinoministeriön esityksen pohjalta.

Käyttölupahakemuksen käsittelyn aikana työt OL3:n työmaalla jatkuvat. Työmaan vahvuus on nyt noin 2400 henkeä. Tammikuussa Olkiluodossa aloitettiin OL3:n automaatiojärjestelmän testaus, viime viikolla ensimmäisen prosessijärjestelmän, merivesijäähdytysjärjestelmän testaus. Sähkömekaaniset asennukset ja putkistotyöt valmistuvat pääosin tämän vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.

Laitostoimittajan aikataulun mukaan laitosyksikön säännöllinen sähköntuotanto alkaa vuoden 2018 lopulla.

Lisätietoja:
Jouni Silvennoinen, OL3-projektin johtaja, Teollisuuden Voima Oyj
Haastattelupyynnöt: puh. 09 6180 5216