Olkiluoto 3:n suojarakennuksen paine- ja tiiveyskokeet tehtiin onnistuneesti

14.2.2014

​Rakenteilla olevalla Olkiluoto 3 -laitosyksiköllä noin kaksi viikkoa kestäneet reaktorin suojarakennuksen paine- ja tiiveyskokeet ovat päättyneet. – Testit sujuivat hyvin. Olemme tyytyväisiä tulokseen toteaa OL3-ryhmäpäällikkö Mika Hassinen.

Radioaktiivisuuden pitäminen reaktorin suojarakennuksen sisäpuolella mahdollisessa, mutta hyvin epätodennäköisessä onnettomuustilanteessa asettaa korkeat laatuvaatimukset suojarakennuksen kestävyydelle. Siksi paine- ja tiiveyskokeet ovat tärkeä osa ydinturvallisuuden varmistamista. Nyt tehdyillä kokeilla osoitettiin, että reaktorin primääripiiriä suojaava sisempi suojarakennus on tiivis ja paineenkestävä.

Kokeeseen kuului yhteensä kuusi mittausvaihetta eri testipaineilla. Suurin käytetty paine oli 6 baaria (abs). Porrastetuilla mittauksilla varmennettiin, että suojarakennus käyttäytyy rakenteellisesti, kuten on suunniteltu, myös jäähdytteenmenetysonnettomuutta simuloivassa 4,9 baarin (abs) paineessa. – Käytimme tiiveyskokeen tulosten mittaukseen lähes 90 anturia, joilla mitattiin suojarakennuksen lämpötilaa, painetta ja kosteutta, Hassinen toteaa.

Hassisen mukaan alustavien mittaustulosten perusteella voidaan todeta, että suojarakennus täyttää sille asetetut tiiveys- ja paineenkestovaatimukset. – Jatkamme mittaustulosten analysointia ja kokeiden lopulliset tulokset valmistuvat lähitulevaisuudessa.

Laitostoimittaja AREVAn paine- ja tiiveyskokeesta vastaava käyttöönottoinsinööri Guillaume Douet pitää nyt tehtyjä kokeita tärkeinä koko OL3-projektin etenemiselle. – Tehty koe oli ensimmäinen paine- ja tiiveyskoe, joka toteutettiin EPRTM (European Pressurized Water Reactor) -laitosyksikölle, sekä ensimmäinen käyttöönottokoe reaktorin suojarakennukselle, joka toteutettiin Euroopassa vuoden 2001 jälkeen. Olemme erittäin tyytyväisiä hyviin tuloksiin, yhteistyöhön TVO:n ja viranomaisen kanssa sekä siihen, että ensimmäinen suojarakennuksen paine- ja tiiveyskoe tehtiin juuri OL3-laitosyksiköllä, toteaa Douet.

Suojarakennuksen paineistuksessa käytettiin isoja kompressoreita. Paineistus kesti pisimmillään yhtäjaksoisesti noin 30 tuntia.

Kokeen sujuvuutta seurasivat Säteilyturvakeskuksen tarkastajat. Kokeisiin valmistautuminen sekä kokeen toteuttaminen vaati tiivistä koordinointia ja yhteistyötä laitostoimittajan, TVO:n ja viranomaisen välillä.

Tiiveyskoe on tehtävä laitosyksiköllä kolme kertaa aina 15 vuodessa.


Lisätietoja: OL3 - Vanhempi asiantuntija, Käthe Sarparanta puh. (02) 8381 4210.