Olkiluoto 3:n valmistuminen voi siirtyä vuoteen 2012 <br/> Vuoden aikana on työmaan vahvuus kaksinkertaistunut ja useat pääkomponentit ovat valmistuneet

17.10.2008

Olkiluodon kolmannen ydinvoimalaitosyksikön työmaalla suurten turpiinikomponenttien asennus on menossa ja reaktorilaitoksella rakennustyöt jatkuvat vuorotyönä. Tällä hetkellä työmaalla työskentelee noin 4 000 henkilöä.

Laitostoimittaja AREVA-Siemensiltä saatujen tämänhetkisten aikataulutietojen perusteella reaktorilaitoksen rakennustyöt tulevat kestämään useita kuukausia kauemmin kuin aiemmin on ennakoitu. Tämä tulee vaikuttamaan reaktorilaitoksen asennustöiden aikatauluun. Avaimet käteen -laitostoimittaja vastaa aikataulusta ja sen pitämiseen liittyvistä kiihdytystoimenpiteistä. Laitostoimittajalta saatujen aikataulutietojen perusteella TVO arvioi, että laitoksen valmistuminen voi siirtyä vuoteen 2012.

Koko työmaan vahvuus on kaksinkertaistunut vuoden 2008 aikana. Aikataulullisesti keskeiset työt reaktorilaitoksella jatkuvat vuorotyönä. Tärkeimmät komponentit ovat valmistuneet tai valmistumassa. Esimerkiksi reaktoripaineastia on valmistunut Japanissa.

- Töitä on tehty paljon, mutta siitä huolimatta laitoksen valmistumista siirtävää viivettä on syntynyt lisää. Laitostoimittaja luonnollisesti vastaa aikataulusta ja mahdollisesta kustannusten noususta. TVO neuvottelee laitostoimittajan kanssa jatkuvasti OL3-laitostoimitukseen ja sen edistymiseen liittyvistä asioista. TVO:lla on kiinteähintainen laitostoimitussopimus ja yhtiö ei ole sopimassa AREVAn tappioiden jakamisesta, kuten julkisuudessa on virheellisesti esitetty. Tuemme edelleen laitostoimittajaa, jotta hanke saadaan valmiiksi mahdollisimman nopeasti asetetuista turvallisuus- ja laatuvaatimuksista tinkimättä. Laitosyksiköstä tulee turvallinen ja teknisesti edistyksellinen, projektijohtaja Jouni Silvennoinen toteaa.

Lisätietoja antaa:
Jouni Silvennoinen, johtaja, projekti, puh. (02) 8381 4100.