Ydinvoima on puhdasta energiaa

Elinkeinoministeri Jyri Häkämiehen kesällä julkistamassa Puhtaan energian ohjelmassa ydinvoimalla on merkittävä rooli. Voimayhtiöiden ydinvoimainvestointien osuus on puolet ohjelmassa esitetyistä investoinneista. Ohjelman tarkoituksena on vähentää tuontienergialaskua sekä edistää kotimaisen puhtaan energian teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa.

Tuontienergiaan käytimme viime vuonna 7,8 miljardia euroa, josta ydinpolttoaineen osuus oli 0,1 miljardia euroa. Ohjelman tavoitteena on pienentää tuota laskua parilla miljardilla ja vähentää CO2-päästöjä 25-30 prosenttia viime vuoden päästötasosta. 

Kaksikymmentä vuotta sitten, Rion kokouksen aikoihin, ei hiilidioksidipäästöistä julkisuudessa paljoa keskusteltu. Vasta ilmastosopimuksen osapuolten kokouksessa Kiotossa vuonna 1997 asetetut tavoitteet käynnistivät laajan keskustelun siitä, kuinka energiantuotannon päästöjä voidaan vähentää. Sen jälkeen on Suomessa, EU:ssa ja globaalisti tehty lukuisia ilmasto- ja energiapoliittisia ohjelmia sekä strategioita päästöjen vähentämiseksi.

Vuoden 2001 kansallisessa ilmastostrategiassa ei ydinvoimalla vielä ollut merkittävää roolia päästöjen vähentämisessä. Valtioneuvoston antamassa selonteossa ei ydinvoimaa juurikaan käsitelty, vaan se sivuutettiin puolen sivun maininnalla todeten, että TVO:n hakemus viidennen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta on käsittelyssä ja ratkaisut tehdään ydinenergialain mukaisessa järjestyksessä. Eduskunta käsitteli selontekoa ja sen jälkeen TVO:n periaatepäätöshakemusta perusteellisesti, ja ydinvoimatuotannon hiilidioksidipäästöttömyys oli merkittävä tekijä myönteisen periaatepäätöksen myöntämisessä.

Energia- ja ilmastostrategiaa ollaan taas valmistelemassa, ja ensi vuoden alkupuolella sähkön tarve sekä ydinvoima puhuttavat jälleen poliittisia päättäjiä. Ydinvoimasta ja sen tarpeellisuudesta voidaan olla hyvinkin eri mieltä, mutta harva nykypäivänä kiistää sitä, että ydinsähkön tuotanto on hiilidioksidipäästötöntä ja siksi jatkossakin hyvä pitää mukana päästövähennysten keinovalikoimassa.

Anneli Nikula
Johtava asiantuntija

 
EPV: Päätavoitteena päästöttömän energian tuotannon lisääminen
<empty>  

TVO:n omistajayhtiöihin kuuluva EPV Energia vietti lokakuussa 60-vuotisjuhliaan. Miten yhtiöllä menee, toimitusjohtaja Rami Vuola?

– Kiitos kysymästä, yhtiöllä menee oikein mainiosti. Lue lisää
 
TVO jatkaa investointeja laitosparannuksiin

<empty>   Teollisuuden Voima teki lokakuun alussa päätöksen käyvien tuotantolaitosten OL1 ja OL2 laitosparannuksia koskevista investoinneista, joilla lisätään laitosyksiköiden turvallisuutta entisestään. Lue lisää
 
Olkiluodossa veronumero käyttöön ensimmäisten joukossa

 

Elokuussa voimaan astuneen lain mukaan jokaisella uudella rakennustyömaalla työskentelevällä henkilöllä on oltava 1.9.2012 jälkeen näkyvissä henkilötunniste, johon on merkitty veronumero. Lue lisää

 
Aktiivista säteily- ja ydinturvallisuusyhteistyötä Olkiluodossa

 

Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuusyhteistyön osana pidettiin loka-marraskuun vaihteessa koulutusseminaari Olkiluodossa. Lue lisää

 
Uutisointia Olkiluodosta

  Ajankohtaista TVO:lta edellisen uutiskirjeen ilmestymisen jälkeen.
Lue lisää

 
Ydinjätehuollon neljä vuosikymmentä kirjaksi
 

Historiateos käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeesta julkaistiin marraskuun alkupuolella. Ydinjäteasiantuntijoiden kirjoittama teos on yhteenveto tähänastisesta työstä turvallisen loppusijoitusratkaisun kehittämiseksi.  Lue lisää

 
EDF avaa ensimmäisen vierailukeskuksen Iso-Britanniaan
 

EDF omistaa ja käyttää suurinta osaa Britannian ydinvoimalaitosyksiköistä. Uusien laitosyksiköiden rakentamisen valmistelun yhteydessä EDF on päättänyt ottaa käyttöön myös vierailukeskukset. Lue lisää

 
IAEA ja WANO ovat sopineet yhteistyöstä
 

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA ja ydinvoiman käyttäjien maailmanlaajuinen yhdistys World Association of Nuclear Operators (WANO) ovat sopineet yhteistyön lisäämisestä.
Lue lisää

 
Kalinin 4 kaupalliseen käyttöön
 

Rosenergoatom on juhlistanut Kalinin 4 -laitosyksikön kaupallista käyttöönottoa Venäjällä 24.9.2012. Kalinin 4 on VVER-1000/V-320 tyyppinen 950 megawatin painevesireaktori, kuten myös vuonna 2004 valmistunut Kalinin 3 -laitosyksikkö. Lue lisää

 
Britit haluavat lisää ydinvoimaa
 

Viimeisimmän mielipidemittauksen mukaan enemmistö briteistä on sitä mieltä, että hallituksen tulisi lisätä vähähiilistä ydinvoima-, aurinko- ja tuulienergiaa ja vähentää öljy-, kaasu- ja hiilivoimalaitosten käyttöä. Lue lisää

 
IAEA arvioi Säteilyturvakeskuksen toimintaa
 

IAEA on tiedottanut Suomen ydinenergian ja säteilyn käyttöä koskevasta arvioinnista. IRRS-arviointiryhmä (Integrated Regulatory Review Service) totesi alustavassa raportissaan, että STUK on pätevä, uskottava ja avoimesti toimiva viranomainen. Lue lisää

 
 
 
TVO lyhyesti   TVO:n viestintä   Uutiskirjeen toimittaja
         

TVO on suomalainen ydinvoimayhtiö, joka on jo yli 30 vuoden ajan tuottanut sähköä Suomelle kilpailukykyiseen hintaan, turvallisesti ja luotettavasti. Olkiluoto on ydinvoimaosaamisen keskus, jossa on syvällistä osaamista ja pitkäaikaista kokemusta sekä monipuolinen valmius myös neljännelle yksikölle.

 

Anna Lehtiranta
johtaja, Yhteiskunta

Puhelin (02) 8381 5200
 

Susan Pietilä
tiedottaja

Puhelin (02) 8381 5205
Sähköposti viestinta@tvo.fi