× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä
Etusivu  /  Ajankohtaista /  TVO jätti tänään valtioneuvostolle periaatepäätöshakemuksen uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseksi Olkiluotoon

TVO jätti tänään valtioneuvostolle periaatepäätöshakemuksen uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseksi Olkiluotoon

25.4.2008

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) jätti tänään valtioneuvostolle periaatepäätöshakemuksen neljännen ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseksi Olkiluotoon. Uusi yksikkö auttaa vähentämään merkittävästi sähköntuotannon hiilidioksidipäästöjä ja sähkön tuontiriippuvuutta sekä lisää kohtuuhintaisen perusvoiman tuotantoa Suomessa. Hanke on yhteiskunnan kokonaisedun mukainen ja sopusoinnussa Suomen hallituksen ilmasto- ja energialinjausten kanssa.

– Päästötöntä sähköä tarvitaan. Yhtiöllä on Olkiluodossa erinomainen laitospaikka ja monipuoliset valmiudet rakentaa uusi ydinvoimalaitosyksikkö tulevan vuosikymmenen aikana, TVO:n toimitusjohtaja Pertti Simola toteaa.

TVO:n tavoitteena on hyödyntää Olkiluoto 4 -hankkeessa jo yli kolmen vuosikymmenen aikana hankittua vankkaa kokemusta ydinvoiman käytöstä, kehittämisestä ja rakentamisesta.

– Olkiluodossa oleva valmis infrastruktuuri, mukaan lukien ydinjätehuolto ja perusorganisaatio, tuottaa merkittäviä synergiahyötyjä, painottaa toimitusjohtaja Simola.

Olkiluoto 4 - päästötöntä perusvoiman tuotantoa

Energiateollisuuden hiljattain julkaisema selvitys osoittaa, että sähköntuotannon lisäkapasiteettia tarvitaan useita tuhansia megawatteja vuoteen 2020 mennessä. Nyt käynnistyvä ydinvoimalaitoksen lupaprosessi on monivuotinen ja -vaiheinen. Varsinainen investointipäätös voidaan tehdä valtioneuvoston ja eduskunnan myönteisen periaatepäätöksen jälkeen.

– Nyt on aika ryhtyä valmistelemaan lisäkapasiteetin rakentamista kotimaahan. Lisäydinvoiman avulla pystymme osaltamme torjumaan ilmastonmuutosta, varmistamaan sähkön saatavuutta elinkeinoelämälle ja yksittäisille kuluttajille sekä vähentämään merkittävästi sähkön tuontiriippuvuutta, Simola perustelee.

Uusimpaan tekniikkaan pohjautuva ydinvoimainvestointi 2010-luvulla

TVO hakee periaatepäätöstä ydinvoimalaitosyksikölle, joka on joko kiehutusvesi- tai painevesityyppinen kevytvesireaktorilaitos, kuten myös Suomen nykyiset ydinvoimalaitosyksiköt. Olkiluoto 4:n sähköteho on laitostyypistä riippuen 1 000-1 800 MW. TVO:n selvitysten mukaan tällä hetkellä on useita uusinta tekniikkaa edustavia vaihtoehtoja, jotka täyttävät Suomen vaativat ydinturvallisuusmääräykset. Periaatepäätösprosessiin liittyen TVO on tänään jättänyt Säteilyturvakeskukselle viiden laitosvaihtoehdon soveltuvuusselvitykset, joissa on kuvattu niiden oleelliset tekniset ja turvallisuusominaisuudet.

Uuden ydinvoimalaitosyksikön tuotantokustannukset ovat kilpailukykyiset verrattuna muihin tuotantovaihtoehtoihin. Investoinnin kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 3-4 miljardia euroa laitoskoosta ja -ratkaisusta riippuen.

Olkiluoto 4 on tarkoitus rakentaa käyvien yksiköiden välittömään läheisyyteen. Uuden yksikön rakentaminen ajoittuu 2010-luvulle ja sen on suunniteltu tulevan käyttöön vuosikymmenen loppupuolella.

Ydinvoimalla laaja tuki yhteiskunnassa

Ydinvoima on kasvattanut suosiotaan Suomessa ja sen käyttöä sekä lisärakentamista kannattaa enemmistö suomalaisista. Eurajoen kunta on ilmaissut tukensa Olkiluoto 4 -hankkeelle ja siihen liittyvälle käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusratkaisulle.

– TVO:n osakkaat ovat tänään yhtiökokouksessa yksimielisesti päättäneet periaatepäätöshakemuksen jättämisestä valtioneuvostolle. Tuottamastamme sähköstä hyötyy koko suomalainen yhteiskunta, Simola toteaa.

Periaatepäätöshakemukseen on liitetty ydinenergia-asetuksen edellyttämät selvitykset mukaan lukien Olkiluoto 4:n ympäristövaikutusten arviointiselostus, joka luovutettiin yhteysviranomaiselle, työ- ja elinkeinoministeriölle 14.2.2008. Ministeriö pyysi lausunnot arviointiselostuksesta 21.4.2008 mennessä, ja niissä sekä yhteysviranomaisen lausunnossa esitetyt näkökohdat TVO ottaa huomioon hankkeen jatkovalmistelussa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pertti Simola, puh. (09) 6180 2500
Viestintäjohtaja Anneli Nikula, puh (09) 6180 2505
www.tvo.fi