Olkiluodon ydinvoimalaitoksen vuosihuollot alkoivat

24.4.2017

TVO:n ydinvoimalaitoksen vuosihuollot ovat alkaneet. Olkiluoto 1 -laitosyksikkö irrotettiin sähköntuotannosta sunnuntaina 23. huhtikuuta polttoaineenvaihtoseisokkia varten. Olkiluoto 2:lla huoltoseisokki alkaa keskiviikkona 10. toukokuuta.
OL1:n seisokin arvioidaan kestävän kahdeksan vuorokautta. Polttoaineenvaihdon lisäksi tehdään erilaisia vuosittain toistuvia huoltotöitä, korjauksia ja testauksia. Sähköntuotantoon OL1:n on tarkoitus palata Vapun päivänä 1. toukokuuta.

OL2:lla on tänä vuonna normaalia pidempi, noin 40 vuorokautta kestävä huoltoseisokki. Suurimpia töitä ovat reaktorin pääkiertopumppujen uusinta ja niihin liittyvien taajuusmuuttajien uusinta, neutronivuon kalibrointijärjestelmän uusinta sekä jälkilämmönpoistoon vaikuttavan lämmitysjärjestelmän modernisointi. Myös turbiinilauhduttimien tuubiniput ja ejektorit uusitaan. Suunnitelman mukaan OL2:n vuosihuolto päättyy maanantaina 19. kesäkuuta.

Tänä vuonna TVO:n oman henkilöstön lisäksi vuosihuoltoihin osallistuu alihankkijoiden työntekijöitä enimmillään noin 1 100 henkilöä.

Olkiluodon ydinvoimalaitos pidetään jatkuvasti hyvässä tuotannollisessa ja toiminnallisessa kunnossa laitosyksiköillä vuorottelevilla polttoaineenvaihto- ja huoltoseisokeilla. Vuosihuoltoon valmistautuminen aloitetaan hyvissä ajoin, sillä vain huolellisella suunnittelulla voidaan päästä haluttuun lopputulokseen.

- Painotamme erityisesti turvallisuusasioiden esille nostamista. Ilman oikeanlaista asennetta ja ammattiylpeyttä emme pystyisi toteuttamaan vuosihuoltoja suunnitellusti, tuotantojohtaja Mikko Kosonen sanoo.

OL1- ja OL2-laitosyksiköt ovat tärkeä osa Suomen sähkön perustuotantoa ja kansallisen energia- ja ilmastostrategian toteutusta. Laitosyksiköt ovat tuottaneet liki 40 vuotta sähköä. Nykyään niiden tuottaman sähkön osuus Suomessa käytetystä sähköstä on noin 17 prosenttia ja Suomessa tuotetusta sähköstä noin 22 prosenttia.

Lisätietoja:
Tuotantojohtaja Mikko Kosonen, puh. 02 8381 2100.