Numero 05/2010 Keskiviikko 15.12.2010  


Vilkas ydinvoimavuosi – meillä ja maailmalla

Näin joulun alla on mukava luoda katse vielä menneeseen, vaikka mielessä pyörivät myös jo uuden vuoden mukanaan tuomat mielenkiintoiset haasteet. Mennyt vuosi oli meille ydinvoima-alan toimijoille ikimuistoinen. Suomessa tehtiin päätöksiä ydinvoiman lisärakentamisen puolesta ja Brysselissä luotiin pohjaa alan turvalliselle kasvulle EU-maissa.

Meillä Olkiluodossa on meneillään suurten projektien vuodet. OL1:llä käynnistettiin voimalaitoksemme historian suurin modernisointihanke, jota jatketaan OL2:lla tulevana vuonna. Laitosyksiköiden elinikä ja turvallisuus kasvavat entisestään, ja kummaltakin yksiköltä saadaan lähes 20 MW lisää sähkötehoa ilman lisäenergian kulutusta. Nämä ovat hienoja saavutuksia. OL3-työmaalla asennetaan parhaillaan reaktorilaitoksen suuria pääkomponentteja ja OL4-hankkeen suunnittelu- ja valmistelutyöt käynnistyivät täydellä teholla heinäkuussa saamamme myönteisen periaatepäätöksen jälkeen.  Valmistelut käytetyn polttoaineen loppusijoitustilan rakentamiseksi etenevät Onkalon loppusijoitussyvyydessä 420 metrissä Olkiluodon peruskalliossa. "Remarkable, all this on such a small island" sanovat kansainväliset vieraamme.


Olemme Suomessa monessakin mielessä ydinvoima-alan edelläkävijöitä. Tekemisiämme seurataan tarkoin kaikissa maissa, jotka suunnittelevat ydinvoiman lisärakentamista ja käytetyn polttoaineen loppusijoitusta.

Myös EU on aktiivinen energia- ja ydinvoima-asioissa. Ydinvoimalla tuotetaan tällä hetkellä noin kolmannes EU-alueen sähköstä, ja kaksi kolmannesta hiilidioksidipäästöttömästä sähköntuotannosta on ydinsähköä. Siksi ydinvoimalla on tärkeä asemansa Euroopan komission marraskuussa esittelemässä uudessa energiastrategiassa vuodelle 2020 ja konsultaatiokierroksella olevassa energiatiekartassa 2050. Useat maat ovat jo purkaneet aikanaan tekemänsä päätökset ydinvoiman alasajosta ja päinvastoin kasvattavat nyt nykyisten laitostensa käyttöikää, ja aika monessa maassa on myös jo mielessä uusien laitosyksiköiden rakentaminen. Marraskuussa julkaistiin myös komission ehdotus ydinjätedirektiiviksi. Sen tavoitteena on luoda pelisäännöt EU:ssa tuotetun käytetyn ydinpolttoaineen ja muun ydinjätteen turvalliselle loppusijoittamiselle EU-alueella. Direktiiviehdotusta lukiessa huomaa, että EU-virkamiehetkin ovat saaneet oppia Suomesta.

Energistä uutta vuotta,
Jarmo Tanhua
Toimitusjohtaja, TVO

<empty>   Primääripiiri yhtä putkea ja höyrystintä vaille paikallaan

Vuoden 2010 aikana on asennettu lähes kaikki Olkiluoto 3 -yksikön reaktorilaitoksen primääripiirin pääkomponentit. – Tänä vuonna työmaalla on edistytty merkittävästi ja juuri niissä asioissa, jotka tekevät OL3:sta ydinvoimalan, OL3:n viestintäpäällikkö Käthe Sarparanta kertoo.

– Reaktoripaineastian asennuksen jälkeen primääriputkistoasennukset pääsivät kunnolla vauhtiin, mikä oli edellytys höyrystimien asentamiseksi. Nyt primäärikomponenteista reaktorirakennukseen on viety paineistin ja kolme höyrystintä ja asennuspaikalleen on enää viemättä yksi primääriputki ja höyrystin.
Lue lisää

<empty>   Loppusijoituslaitokseen ainutlaatuista tekniikkaa - suunnitelmat edenneet aikataulussaan

Loppusijoituslaitoksella on kaksi päätehtävää: kapseloida käytetty ydinpolttoaine ja sijoittaa se 420 metrin syvyyteen Olkiluodon kallioperään. Laitoksen rakentamislupaa haetaan valtioneuvoston asettaman aikataulun mukaisesti vuoden 2012 loppuun mennessä.

Rakentamislupahakemukseen tulee liittää useita turvallisuuden osoittavia selvityksiä sekä yksityiskohtaiset tekniset suunnitelmat, joten seuraavat kaksi vuotta ovat kiireistä aikaa loppusijoitushanketta eteenpäin vievällä Posivalla. Lue lisää

<empty>   Käytetyn polttoaineen välivaraston laajennus etenee

Olkiluodossa olevan käytetyn polttoaineen välivaraston (KPA-varasto) kapasiteetti kaksinkertaistuu nykyisestä, kun laajennusosa valmistuu käyttöön vuonna 2013. KPA-varaston laajennuksessa ennakoidaan käytetyn polttoaineen varastointitarvetta. Kolmesta uudesta varastoaltaasta yksi allas tulee OL1:n ja OL2:n käytetylle polttoaineelle ja kaksi allasta OL3:n polttoaineelle. Laajennukseen on varauduttu KPA-varaston rakenteissa jo ensimmäisessä rakennusvaiheessa. Lue lisää

<empty>   Euroopan komissio esitti energiastrategian seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi

Euroopan komissio esitti marraskuussa tiedonannon Energy 2020 -strategiasta, jossa asetetaan Euroopan Unionin (EU) energiapolitiikan päätavoitteet seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Tiedonannossa asetetaan myös tavoitteet valtion päämiesten keskusteluille, jotka käydään ensimmäisessä EU:n energiahuippukokouksessa helmikuun alussa. Strategian tueksi komissio julkaisi samanaikaisesti tilannekatsauksen EU:n energiapolitiikan tilasta sekä yhteenvedon kesällä 2010 suoritetun julkisen konsultaation vastauksesta. Lue lisää

<empty>   Euroopan komission mukaan ydinjätteiden geologinen loppusijoitus on turvallisin vaihtoehto

Euroopan komissio ehdotti jo vuonna 2002 ydinturvallisuus- ja jätehuoltodirektiivejä, mutta silloin lainsäädäntöpaketti ei mennyt läpi Euroopan unionin (EU) jäsenmaiden vastustuksen vuoksi. Kesäkuussa 2009 jäsenmaat hyväksyivät uusitun ydinturvallisuusdirektiivin, joka teki IAEA:n (International Atomic Energy Agency) ydinturvallisuusstandardeista sitovia EU:ssa. Lue lisää

<empty>  

OL4:n tulevan sijaintipaikan maaperätutkimukset käynnistyneet

Olkiluoto 4-yksikön tulevan rakennuspaikan kartoitustyöt ovat käynnistyneet. Pohjatutkimuksella selvitetään rakennuspaikan soveltuvuus ja sen pohjasuhteet kantavien rakenteiden kohdalla ja erityisesti pohjasuhteiden pääasiallisemmassa muuttumissuunnassa. Tutkimuksen antamat tiedot ovat tärkeitä, kun optimoidaan rakennusten mitoituksia sekä arvioidaan tulevia perustus- ja maarakennustöiden kustannuksia. Lue lisää

<empty>
TVO lyhyesti TVO:n viestintä Uutiskirjeen toimittaja
     

TVO on suomalainen ydinvoimayhtiö, joka on jo yli 30 vuoden ajan tuottanut sähköä Suomelle kilpailukykyiseen hintaan, turvallisesti ja luotettavasti. Olkiluoto on ydinvoimaosaamisen keskus, jossa on syvällistä osaamista ja pitkäaikaista kokemusta sekä monipuolinen valmius myös neljännelle yksikölle.

Anna Lehtiranta
johtaja, Yhteiskunta

Puhelin (02) 8381 5200

Susan Pietilä
tiedottaja

Puhelin (02) 8381 5205
Sähköposti viestinta@tvo.fi