Numero 04/2010 Keskiviikko 06.10.2010  

  Politiikkaa ja ilmastohuolenpitoa

Kesän käännyttyä syksyyn maamme energiakeskustelua on kuumentanut energian verottaminen. Keväällä puhuttiin sähkön ja lämmön kulutuksesta, tuotantokapasiteetista ja huoltovarmuudesta. Kesällä hyväksyttiin ydinvoiman lisärakentaminen ja annettiin tukilupauksia uusiutuviin energiamuotoihin investoiville. Nyt syksyllä suunnitellaan sitä, miten valtion kassaa paikattaisiin korottamalla energiantuotannon verotusta tai luomalla kokonaan uusia veroja.

Yksi punainen lanka energiakeskustelussa on, vaikka se aina välillä tuntuukin hukkuvan erilaisten intressien vyyhteen. Huoli ilmastonmuutoksesta ja päästöjen vähentämisen vaikeus on ohittamaton asia kun tehdään energiantuotantoon liittyviä ehdotuksia ja päätöksiä.

EU:n päästökauppa luotiin rajoittamaan hiilidioksidipäästöjen kasvua ja tukemaan päästöttömiä energiantuotantomuotoja. Jos nyt luodaan haittaveroja päästöttömälle tuotannolle, niin koko järjestelmän perusteet joutuvat outoon valoon. Toivoa siis sopii, että päätösten takana on oikeaa tietoa erilaisten tuotantomuotojen ilmastovaikutuksista.

 

Keskustelu uraaniverosta kiinnostaa meitä TVO:laisia erityisesti, onhan kyseessä asia, joka merkittävällä tavalla voisi vaikuttaa toimintaedellytyksiimme. Ydinvoiman uudisrakentaminen vaatii isoja ja hitaasti kuoletettavia investointeja. Uusien yksiköiden investoinnit tehdään yksityisellä rahalla 60 vuoden tuotantoa varten ja laitteistoja uudistetaan säännöllisesti koko tuotannon elinkaaren ajan. Verokohtelun pitkäjänteisyys on siis vähintäänkin suotavaa, ellei ihan toiminnan perusedellytys.

Mielenkiinnolla odotan, mitä talvi tuo tullessaan energiayhtiöille. Haluan uskoa, että samalla kun varmistetaan kansalaisten sähkön saanti pitkällä aikavälillä, huolehditaan siitä, että ratkaisuilla ihan oikeasti hillitään ilmastonmuutosta.

Anna Lehtiranta

Johtaja, Yhteiskuntaosasto


  Ydinvoima-alan asiantuntijat vierailivat Olkiluodossa

Kansainväliseen ydinvoima-alan asiantuntijaseminaariin liittyi käynti Olkiluodossa. Vieraita Olkiluodon Vierailukeskukseen saapui ympäri maailmaa yli 200.

Säteilyturvakeskus (STUK) ja International Atomic Energy Agency (IAEA) järjestivät yhdessä nelipäiväisen seminaarin, joka käsitteli kokemuksia ydinvoimalaitosten rakentamista Suomessa ja muualla. Tilaisuus loi yleiskatsauksen myös viranomaisvaatimuksiin ja niiden kehittymissuuntiin. Syyskuussa pidetty seminaari kokosi Helsinkiin 270 osanottajaa yli 30 eri maasta. Lue lisää

 
 

Tutkimustunneli ONKALOssa työskennellään jo loppusijoitussyvyydellä

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen liittyviä tutkimuksia on tänä syksynä päästy tekemään myös suunnitellulla loppusijoitussyvyydellä Olkiluodon kallioperässä. Loppusijoitussyvyys (-420 metriä) saavutettiin tutkimustarkoitukseen louhitussa ONKALOssa viime kesänä. Nyt louhintatyöt jatkuvat loppusijoitussyvyydelle sijoittuvien tutkimus- ja demonstraatiotilojen sekä hieman syvemmälle louhittavien apu- ja teknisten tilojen parissa. Tämän lisäksi henkilö- ja ilmanvaihtokuilut porataan nykyiseltä 290 metrin syvyydeltä apu- ja teknisiin tiloihin asti.
Lue lisää

 
 

OL4:n suunnittelu- ja arviointityö etenee intensiivisesti

Eduskunta vahvisti 1.7.2010 valtioneuvoston myönteisen periaatepäätöksen Olkiluoto 4 -laitosyksikön rakentamisesta. Myönteisen päätöksen jälkeen TVO on jatkanut intensiivisesti hankkeen valmistelua. Suunnittelu- ja arviointityössä selvitetään mm. sitä, kuinka eri laitosvaihtoehdot saadaan täyttämään tiukat suomalaiset viranomaisvaatimukset sekä myös TVO:n uudelle yksikölle asettamat vaatimukset. Olkiluoto 1:n ja Olkiluoto 2:n tuotantotulokset ovat olleet erinomaiset, ja samaa TVO edellyttää myös uusilta laitosyksiköiltä. TVO kiinnittää paljon huomiota mm. uuden yksikön käytettävyyteen ja kunnossapitoon; huollettavuus ja komponenttien vaihtoon liittyvät tekijät ovat tärkeitä. Laitoksen sisäisen logistiikan on oltava hyvin suunniteltu.
Lue lisää

 
 

OL3:n reaktorilaitoksen merkittävät putkistoasennukset jatkuvat

Reaktoripaineastian nosto kesäkuussa käynnisti reaktorilaitoksen pääkomponenttien asennustyöt. Tämän jälkeen reaktorirakennukseen on viety primääripiirin putkistoa - putkistohitsaukset ovat nyt meneillään.

- Primääripiirin putkisto koostuu neljästä "loopista" eli kiertopiiristä, joissa jokaisessa on pääkiertopumppu, höyrystin ja kolme putkiosaa: kuumahaara, välihaara ja kylmähaara. Kolmen kiertopiirin pumput on asennettu paikalleen ja näiden piirien osalta on tehty putkistohitsauksia, kertoo OL3-projektin johtaja Jouni Silvennoinen. Lue lisää

TVO lyhyesti TVO:n viestintä Uutiskirjeen toimittaja
     

TVO on suomalainen ydinvoimayhtiö, joka on jo yli 30 vuoden ajan tuottanut sähköä Suomelle kilpailukykyiseen hintaan, turvallisesti ja luotettavasti. Olkiluoto on ydinvoimaosaamisen keskus, jossa on syvällistä osaamista ja pitkäaikaista kokemusta sekä monipuolinen valmius myös neljännelle yksikölle.

Anna Lehtiranta
johtaja, Yhteiskunta

Puhelin (02) 8381 5200

Susan Pietilä
tiedottaja

Puhelin (02) 8381 5205
Sähköposti viestinta@tvo.fi

Mikäli haluat erota postituslistaltamme tai jos viesti on tullut osoitteeseesi virheellisesti, voit poistua listalta klikkaamalla tätä linkkiä.

Mikäli haluat tehdä osoitteenmuutoksen, poista itsesi ensin listalta ja ilmoittaudu listalle uudella osoitteellasi TVO:n etusivulla. Tämä viesti on automaattisesti lähetetty. Älä lähetä palautetta vastaamalla suoraan tähän viestiin.