Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

    Ympäristö lyhyesti

    Ydinsähkö on ilmastoystävällistä, joten TVO osallistuu ilmastonmuutoksen hillintään ja kestävän kehityksen edistämiseen merkittävällä tavalla. Ympäristötoimintamme on hyvällä tasolla, ja tavoitteena on toimintojen jatkuva parantaminen ja ympäristönsuojelun tason nostaminen. Ydinsähkön tuotannosta ei synny kasvihuonekaasu- eikä hiukkaspäästöjä. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen merkittävin ympäristöä kuormittava tekijä on lähialueen meriveden lämpeneminen.

    Yhteiskuntavastuu 2013 -raportin Ympäristö-teemassa kerrotaan TVO:n jatkuvasta työstä ympäristön hyväksi.